Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów przy ul. Sikorskiego 37  odbyło się spotkanie z Naszym Opiekunem w Zarządzie Enea Operator –Markiem Rusakiewiczem. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów- Adam Noculak. Na spotkaniu stawiła się spora grupa pracowników , nie tylko z Centrali Oddziału Dystrybucji, co potwierdza celowość ich organizacji. Krzysztof Gonerski w imieniu organizatora czyli NSZZ Solidarność rozpoczynając spotkanie przywitał wszystkich i podziękował M. Rusakiewiczowi za przyjęcie zaproszenia. Następnie oddał głos Prezesowi, który w krótkim wystąpieniu zapoznał zebranych w aktualną sytuacją Spółki, przedstawił zmiany w Zarządzie oraz najważniejsze wyzwania jakie są przed nami w 2023 r.

Prezes zachęcił zebranych do zadawania pytań. Półtora godzinne spotkanie zdominowała dyskusja dotycząca polityki płacowej. Podział kwoty uznaniowej wzbudzał najwięcej emocji. Niestety nie wszędzie bezpośredni przełożeni mieli możliwość wnioskowania o przeszeregowania podległych sobie pracowników. Bardzo niewielu z nich miało też odwagę cywilną poinformowania i uzasadnienia dla przyznanych kwot uznaniowych. Większość pracowników nie wie jak jest oceniana. Pracownicy o przyznanych kwotach dowiedzieli po otrzymaniu angażu. Grupa elektromonterów poczuła się poszkodowana większość z nich otrzymała nawet 150 zł. Jak podkreślili „pamięta się o nas wtedy gdy trzeba usuwać skutki nawałnic, np. takich jak w lutym 2022 r.”. Dłuższa dyskusja potwierdziła starą prawdę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Podniesiono też temat innych form nagradzania -1% fundusz nagród wynikający z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Jak podkreślono brak jest przejrzystych zasad na jakich są przyznawane te nagrody. Fundusz nagród zostanie już w kwietniu uruchomiony. Przełożeni dostaną budżet na nagrody już do końca roku.

Inne tematy poruszane podczas spotkania:

1.Plan inwestycyjny. Jeszcze nie został przyjęty przez komitet zarządzania. Wskazane żeby w planach inwestycyjnych uwzględniano również wnioski i sugestie z Rejonów Dystrybucji. Jak podkreślono większość planu pochłania przyłączeniówka.

2.Aktualizacja zapisów ZUZP. Wskazane przywrócenie dodatku za prowadzenie pojazdów.

3.Chaos w transporcie. Brak podnośników, remontuje się „stare złomy” zamiast zakupu nowych pojazdów.

4.Standaryzacja i etatyzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. Jest szansa, że ten temat zostanie zrealizowany w IV kwartale tego roku.

5.Dudżety dla Oddziałów Dystrybucji. Temat zostanie zrealizowany już niedługo.


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1066 razy.