Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim (LUW) na pierwszym w 2023 posiedzeniu spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS). Spotkanie rozpoczęła informacja o nowych członkach WRDS, oraz zmianie Przewodniczącego Rady. W tym roku obradom WRDS przewodniczył będzie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Po wcześniejszym przyjęciu programu zebrania, przystąpiono do jego realizacji:

1.Uzyskanie pozwoleń na pracę przez pracowników z poza Unii Europejskiej. Przedstawiciel LUW zapoznał zebranych z tą tematyką, oraz statystykami jej dotyczącymi. Szczyt wydawania poleceń na pracę mamy już za sobą. Pomocne okazały się uproszczone procedury. W Lubuskim obecnie przebywa około 100 tysięcy cudzoziemców, w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze po około 20 tys. Przedstawiono nam również tematykę porównywalności wynagrodzeń cudzoziemców i Polaków.

2.Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i na świecie. W długiej dyskusji na ten temat uczestniczył (zdalnie-wideo) Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Po krótkim wystąpieniu Pan Minister podkreślił, że polityka klimatyczna w Europie nie uwzględnia zamożności oraz specyfiki krajów członkowskich UE, co wpływa na utratę konkurencyjności gospodarki europejskiej. Później Minister odpowiadał na pytania od członków Rady. Dotyczyły one miedzy innymi: opłat za prawa do emisji CO2 w UE -która emituje ok 8 % CO2, oraz braku takich opłat wśród największych emitentów CO 2 -Chiny, Rosja, USA, Indie w sumie emitują 70 % CO2, -braku możliwości przyłączania do sieci nowych farm fotowoltaicznych, -nieuznawania przez Niemcy energetyki jądrowej jako zielonej, oraz ryzyka zablokowania budowy w Polsce nowych elektrowni jądrowych, - problemów ciepłownictwa oraz biogazowni, -retencji wody opadowej, -wsparcia dla samorządów inwestujących w nowe źródła energii, -systemów osłonowych dla firm energochłonnych, -wodoru jako przyszłości wykorzystywanej głownie do transportu.

Do tej tematyki w swoim wystąpieniu odniósł się przedstawiciel Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Krzysztof Gonerski, który zapoznał zebranych z przygotowaną prezentacją, która przedstawiała mało znane fakt związane z narzucaną nam na siłę „zieloną religią”. Ostatnie dwa lata udowodniły, że zamiast rewolucji w energetyce, nalży dążyć do ewolucji i mixu energetycznego opartego na:- nowoczesnych metodach niskoemisyjnego spalania węgla, energetyce jądrowej, która jest w Polsce dopiero w planach (budowa takiej elektrowni to czas ok.12 lat , koszt 100 mld. zł.), -odnawialnych źródłach energii, które będą też magazynowały wytworzoną energie. Niestety rządzący UE nie widzą, że polityka klimatyczna przez nich preferowana przyniosła bardzo negatywne skutki (kryzys energetyczny, bardzo droga energia, niespotykana od dziesięcioleci inflacja). Prezentowana Prezentacja dotycząca tej tematyki będzie dostępna w formie załącznika na naszej stronie internetowej.

Przedstawicielka Komisji ds. Klimatu Sejmiku Województwa Lubuskiego zapoznała zebranych z analizami i planami Sejmiku dotyczącymi ochrony klimatu.

3. Zmiana ustawy o rzemiośle. Przedstawiciel Lubuskiej Izby Rzemieślniczej zapoznał zebranych ze stanowiskiem WRDS województwa łódzkiego dotyczącym tej tematyki. Po krótkiej dyskusji upoważniono przedstawiciela Izby Rzemieślniczej do przygotowania podobnego stanowiska, które zostanie przyjęte w trybie obiegowym.

Wcześniejsze obrady WRDS

Prezentacja polityka klimatyczna UE

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 831 razy.