Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Poznańska grupa energetyczna dokonała odwrócenia odpisu wartości Enea Wytwarzanie w wysokości 1,02 mld zł. Z drugiej jednak strony zawiązała rezerwę na obrocie energią w wysokości 368 mln zł. Enea złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę obecnej taryfy na ten rok.

Enea przekazała, że zidentyfikowała konieczność dokonania odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie w wysokości około 1,02 mld zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym koncernu za 2022 rok. Firma informowała o tym odpisie jeszcze 25 lutego 2021 r. Odwrócenie odpisu wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto w 2022 r. o około 1,02 mld zł. To zdarzenie nie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy.

Enea poinformowała jednak także, że złożyła wniosek do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę wysokości taryfy zatwierdzonej 17 grudnia 2022 r. i oczekuje na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Enea dokonała oceny wpływu wysokości zatwierdzonej taryfy na swoją działalność w związku z aktualną sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zdaniem spółki taryfa nie pokrywa w pełni szacowanych kosztów zakupu energii elektrycznej i firma 2 marca 2023 r. zidentyfikowała konieczność zawiązania rezerwy w segmencie obrotu w wysokości około 368 mln zł.

To wpłynie już na jednostkowe sprawozdanie finansowe firmy oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 368 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 298 mln zł.

Oba zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 652 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 722 mln zł oraz zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł, a także na skonsolidowane sprawozdanie finansowe poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 368 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 298 mln zł oraz zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł.

Źródło-rp.pl

 


Wiadomość tą wyświetlono 858 razy.