Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. (OD G) na zebraniu sprawozdawczym spotkali się Członkowie Oddziału Terenowego Gorzów  Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „NAZARET” (OT Gorzów KSE).

Okazją do spotkania była 10 rocznica funkcjonowania w nowej formule tj. szersza reprezentacja energetyków, nie tylko z Enea ale także z PGE Elektrociepłownia w Gorzowie (EC G), Stowarzyszenie Energetyków Polski i Technikum Elektryczne w Gorzowie Wlkp.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Krajowy Duszpasterz Energetyków ks. kan. Sławomir Zyga, Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. kan. Jarosław Zagozda, Dyrektor PEG EC G. Wojciech Dobrak, Dyrektor OD G Adam Noculak.

 

W części oficjalnej spotkania przewodniczący OT Gorzów KSE NAZARET Czesław Szablewski przypomniał cel oraz okoliczności w jakich powstała wspólna reprezentacja szerokiego środowiska energetyków gorzowskich , oraz dokonał  podsumowania dziesięcioletniej działalności .

Zaproszeni goście w  swoich wystąpieniach również widzą potrzebę organizowania się nie tylko energetyków , ale też innych grup zawodowych w tego typu stowarzyszenia mogąc  wspólnie realizować się w społecznym ruchu życia katolickiego .

Krótka modlitwa rozpoczęła roboczą część zebrania sprawozdawczego za 2022r. Następnie przegłosowano porządek obrad, i przystąpiono do jego realizacji. Po spełnieniu wymogów formalnych wysłuchano sprawozdania zarządu OT Gorzów za okres 2022r. , które przedstawił przewodniczący Czesław Szablewski . Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności zarządu OT Gorzów za 2022r. przedstawił jej przewodniczący Jan Kos. Zarząd zapoznał zebranych z Planem Pracy OT Gorzów na 2023r. Sprawozdania oraz Plan Pracy zostały przyjęte przez zebranych stosownymi uchwałami . Na wniosek Komisji Rewizyjnej Członkowie OT Gorzów  zebrani udzielili absolutorium za działalność Zarządu za 2022r. W sprawach różnych zebrani dyskutowali na temat przyjętej w ubiegłym roku , a obowiązującej od 01.01.2023r. Uchwały władz krajowych  KSE NAZARET w sprawie składki członkowskiej. Podczas tej dyskusji zostały wypracowane kwestie  w sprawie podziału tej składki . Nasze sugestie zostaną przekazane na najbliższym Zjeździe Delegatów KSE . Zebranie zakończyła krótka modlitwa.


Wiadomość tą wyświetlono 750 razy.