Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Największe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rynku detalicznego i wicelider rynku energetycznego w produkcji energii w Polsce zamierzają wspólnie inwestować w odnawialne źródła energii. Szefowie PKO TFI i Enei S.A. podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju OZE w Polsce.

Współpraca inwestycyjna w obszarze rozwoju dedykowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energia Odnawialna to zasadniczy cel listu intencyjnego, podpisanego przez Grzegorza Muszyńskiego, prezesa PKO TFI i Pawła Majewskiego, prezesa Enei.

Enea planuje zaangażowanie w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który będzie inwestować w akcje i udziały Spółek Portfelowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w tych instalacjach.

"Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetycznej. Koncepcja zaangażowania w dedykowany Fundusz OZE może w stosunkowo szybkim czasie poszerzyć nasz portfel inwestycyjny w obszarze odnawialnych źródeł energii. Synergia naszych podmiotów, oparta na doświadczeniu, wiarygodności i kompetencji po obu stronach, może przynieść znakomite efekty" – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.

Koncepcja Funduszu stanowi odpowiedź na obserwowany trend transformacji energetycznej, spełniający kryteria trwałej zmiany (Clear Trajectory, Decisive, Irreversible) i wpływający na wszystkie dziedziny życia (STEEP: Social, Technological, Environmental, Economic, Political).

Fundusz dążyć będzie do realizacji celów inwestycyjnych poprzez lokowanie środków pieniężnych pochodzących z wpłat na Certyfikaty, dokonywanych przez inwestorów. Jego zasadniczym celem będzie rozwój portfela instalacji OZE, a w efekcie osiąganie przychodów z lokat Funduszu, w szczególności z inwestycji w udziały lub akcje Spółek Portfelowych.

Fundusz działać będzie na zasadach rynkowych. Realizacja kontroli Funduszu nad działalnością Spółek Portfelowych odbywać się będzie poprzez wykonywanie wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych praw korporacyjnych, a także uprawnień Funduszu jako akcjonariusza lub wspólnika Spółki Portfelowej, zapisanych w jej statutach lub umowach, dających Funduszowi specjalne uprawnienia kontrolne.

W związku z podpisanym listem intencyjnym, przedstawiciele PKO TFI we współpracy z Eneą przystąpią do dalszych prac i konsultacji nad powołaniem Funduszu.

Źródło-CIRE.PL

 


Wiadomość tą wyświetlono 833 razy.