Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj
30.01.2023 Enea- umowa kredytowa z bankami
Dodano: 30 Styczeń 2023r. 13:12

Enea zawarła z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 2,5 mld zł

W skład konsorcjum weszły:

- Polska Kasa Oszczędności Bank Polski,

- Bank Gospodarstwa Krajowego,

- Bank Polska Kasa Opieki,

- Alior Bank

oraz Bank of China (Europe) oddział w Polsce.

Kredyt terminowy i odnawialny na 5 lat

Jak podano, spółce zostanie udostępnione finansowanie w formie kredytu terminowego do kwoty 1,5 mld zł z częściową amortyzacją oraz rewolwingowego kredytu odnawialnego do kwoty 1 mld zł z jednorazowym terminem zapadalności na koniec okresu finansowania.

Termin wymagalności kredytów przypada pięć lat po dacie podpisania umowy z możliwością jego wydłużenia na wniosek spółki o kolejne 2 lata.

Na co Enea wykorzysta kredyty?

Enea poinformowała, że będzie mogła przeznaczać środki udostępnione w ramach kredytu terminowego na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych grupy poniesionych w związku z budową, modernizacją lub utrzymaniem sieci dystrybucyjnej oraz nabyciem, rozwojem, rozbudową, finansowaniem, budową, modernizacją, konserwacją lub oddaniem do użytku odnawialnych źródeł energii.

Natomiast środki z kredytu odnawialnego zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności oraz kapitału obrotowego grupy z wyłączeniem: finansowania budowy, nabycia oraz rozbudowy elektrowni opalanych węglem kamiennym, a także innej działalności związanej z węglem kamiennym, w tym wydobyciem i obrotem, i refinansowaniem zadłużenia finansowego lub wydatków, poniesionych w takim celu.

Oprocentowanie środków udostępnionych w ramach umowy będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wysokości wskaźnika dług netto/EBITDA, a także – w przypadku kredytu terminowego – od wypełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji emisji CO2.

Źródło CIRE.PL

 


Wiadomość tą wyświetlono 1160 razy.