Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Po dwuletniej przerwie spowodowanej wiadomo czym, ponownie Członkowie Koła Emerytów i Rencistów spotkali się w świetlicy Centrali OD Gorzów. Spotkanie to było wyjątkowe z powodu tak długiej przerwy oraz z powodu wyborów nowych władz koła na kadencję 2023-2028. Spotkanie zostało podzielona na dwa etapy : część sprawozdawczo-wyborczą i część dyskusyjno-wspomnieniową.

Wszystkich przybyłych gorąco powitała przewodnicząca Koła Grażyna Zych . Minutą ciszy uczczono odeszłych w minionym okresie członków Koła. Po przeprowadzeniu wszystkich formalności porządkowych , przystąpiono do wyborów władz Koła na kadencję 2023-2028.Na przewodniczącą została wybrana kol. Grażyna Zych.(zdjęcie poniżej).Następnie do trzyosobowego  prezydium Koła wybrano kol. Tadeusza Pastuszko i kol. Karola Okulewicza.(zdjęcie poniżej strona lewa Karol Okulewicz , strona prawa Tadeusz Pastuszko).

Ostatnim  głosowaniem był wybór dwóch Delegatów na WZD Komisji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. . Delegatami zostali kol. Tadeusz Pastuszko i kol. Kazimierz Burzyński.

Nad sprawny przeprowadzeniem głosowań czuwała Komisja Skrutacyjno-Wyborcza w osobach: Teresa Dąbrowska,  Anna Halasz , Alina Łazarczyk i  Barbara Barcz . Tą część spotkania poprowadził i nadzorował Mariusz Kępiszak.

Dalsza cześć spotkania to ożywiona dyskusja i wymiana przeżyci związanych z życiem emeryta oraz ciekawsze wspomnienia z pracy zawodowej. Spotkanie bardziej nabrało charakteru towarzyskiego. Wszyscy emeryci zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Jak przy takich okazjach nie mogło zabraknąć pysznych przekąsek .

Szczere Podziękowania dla Organizatorów spotkania.            

Wcześniejsze spotkanie KEiR


Wiadomość tą wyświetlono 1447 razy.