Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Choszczno spotkali się Członkowie NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Choszczno (RDCH). Głównym powodem zabrania były wybory władz  związku na kadencję 2023-2028, czyli wybór Komisji Wydziałowej (KW) oraz Delegatów na Zjazd Organizacji Podzakładowej (OP) NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski.

Po załatwieniu spraw proceduralnych oraz przyjęciu uchwał porządkowych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Przewodniczący KW Damian Derewońko przedstawił sprawozdanie z działalności KW w kadencji 2018-2023. Członkowie KW w Choszcznie jednogłośnie bez uwag przyjęli sprawozdanie.

Następnie przystąpiono do wyborów na nową kadencję 2023-28.

W tajnych wyborach wybrano:

1.Przewodniczącego KW -Damian Derewońko

2.Prezydium KW. Wybrano 2 Członków Prezydium , którzy wspólnie z przewodniczącym będą tworzyć Prezydium KW: Emil Morcinek, Adam Prusak  

3.Delegatów na Zjazd OP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Zgodnie z kluczem wyborczym wybrano 4 Delegatów: Adam Prusak, Emil Morcinek, Paulina Czerniawska, Stefan Bodnar. (Piotr Kaczmarek, który w wyborach też uzyskał wymaganą większość głosów został rezerwowym Delegatem)

Obecny na wyborach Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność  Enea Gorzów Wlkp. (KPG) Krzysztof Gonerski w przerwach między poszczególnymi wyborami zapoznał zebranych z prezentacją dokumentującą działalność związku oraz efektami negocjacji płacowych w 2022 i 2023 r. K.Gonerski już teraz zaprosił nowo wybrane władze, na Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski , który odbędzie się 16 lutego 2023 r. (prawdopodobnie w Barlinku)

Wybory kadencja 2018-2023


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1157 razy.