Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2022 roku wyniosła 175,2 TWh. W sumie krajowe elektrownie wygenerowały o 1,6 TWh (0,91%) więcej niż w 2021 roku – wynika ze wstępnych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To najwyższy poziom produkcji w historii naszego kraju.

Wzrost krajowej produkcji osiągnęliśmy pomimo znaczącego spadku generacji w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi. W 2022 roku dostarczyły one odbiorcom o 7 TWh mniej niż rok wcześniej. Największy spadek odnotowały elektrownie na węgiel kamienny, którym brakowało paliwa (o ponad 5 TWh) i na gaz ziemny, który, ze względu na wojnę handlową z Rosją, znacząco podrożał (o ponad 3 TWh). Nieznacznie (o 2 TWh) wzrosła natomiast generacja z węgla brunatnego (pomimo wysokich cen CO2).

W tym samym czasie o niemal 9 TWh wzrosła produkcja z odnawialnych źródeł energii. W 2022 roku elektrownie fotowoltaiczne w Polsce podwoiły swoją generację, dostarczając o niemal 5 TWh więcej niż rok wcześniej. O jedną czwartą więcej (4 TWh) dostarczyły także elektrownie wiatrowe. Generacja w elektrowniach wodnych, na biomasę i biogazowniach nieznacznie spadła.

Zmalało także – o 0,5% r/r − zapotrzebowanie odbiorców na prąd. W 2022 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 173,5 TWh i było o niemal 1 TWh mniejsze niż w 2021 roku.

Eksport prądu najwyższy od 15 lat

W efekcie Polska, pierwszy raz od 2015 roku, wygenerowała nadwyżkę energii elektrycznej, którą sprzedaliśmy sąsiadom. Według wstępnych szacunków fizycznie dostarczyliśmy im o niemal 2 TWh niż wpłynęło do nas z zagranicy. Natomiast dane nt. wymiany handlowej z poszczególnymi państwami wskazują na blisko 1 TWh uzgodnionej wymiany transgranicznej, a więc przepływów wynikających z zawartych transakcji giełdowych lub zrealizowanych umów pozagiełdowych (jak na połączeniu z Ukrainą, zanim Rosja zaczęła niszczyć ukraińską infrastrukturę elektroenergetyczną). W sumie sam wolumen eksportu, na poziomie 11 TWh, był najwyższy od co najmniej 15 lat.

Eksport handlowy energii elektrycznej w wysokości 11 TWh był najwyższy od 15 lat

Odnotowaliśmy za to jeszcze inny rekord, daleko pozostawiając ostatnie 100 lat rozwoju energetyki w naszym kraju. W ciągu roku w Polsce przybyło niemal 6 GW nowych mocy w elektrowniach. Na koniec 2022 roku łączna moc zainstalowana elektrowni w Polsce wyniosła ok. 60 GW. Tymczasem granicę 50 GW pokonaliśmy zaledwie w 2021 roku, granicę 40 GW w 2015 roku, natomiast granicę 30 GW w 1985 roku.

Wzrost mocy zainstalowanej w ostatnich kilku latach nie oznacza jednak proporcjonalnego wzrostu możliwości generacji energii elektrycznej. Podczas gdy 1 GW mocy w elektrowni węglowej lub gazowej jest w stanie w ciągu roku dostarczyć 7-8 TWh energii elektrycznej (choć ich średnie wykorzystanie jest znacznie mniejsze), to z takiej samej ilości mocy w nowoczesnych turbinach wiatrowych (de facto zakazanych w Polsce) wygenerujemy tylko 3 TWh, a w panelach słonecznych zaledwie 1 TWh. W dodatku w obu tych technologiach produkcja zależna jest od pory dnia, roku i aktualnej pogody.

Źródło-wysokienapięcie .pl

Produkcja energii w 2021 r.

 


Wiadomość tą wyświetlono 915 razy.