Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Enea Serwis kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie tabeli płac zasadniczych na 2023 r.

Rozpoczynając spotkanie Prezes Ireneusz Rogowski przywitał wszystkich i przedstawił propozycję Zarządu-waloryzacja tabeli płac od 1 kwietnia 2023 r. ...Uzasadnieniem do tej propozycji miała być aktualna sytuacja  finansowa Spółki , która wynika z dużej niepewności rynkowej.  W ocenie Zarządu wynika to również  z  powstania, lub nie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz ładu korporacyjnego.

Taka propozycja w naszej ocenie była nie do przyjęcia. W krótkich wypowiedziach, cała strona społeczna uznała tą propozycję za niewystarczającą.  Uważamy, że tabela płac zasadniczych powinna być waloryzowana tak jak w Enea Operator. W przeciwnym wypadku dysproporcje między tymi Spółkami będą wzrastały.

Kilkukrotne przerwy i propozycje kolejne postąpienia stron dialogu nie doprowadziły do zawarcia kompromisu. Nasza końcowa propozycja to-waloryzacja tabeli od stycznia o 10 % i 5% od kwietnia.

Kolejne spotkanie zaplanowano na piątek 26 stycznia 2023 r. 

Wcześniejsze rozmowy w Enea Serwis

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1975 razy.