Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

Biuro Świadczeń Socjalnych informuje pracowników Spółek: Enea S.A., Enea Centrum, Enea Operator, Enea Oświetlenie, Enea Pomiary, Enea Serwis, Enea Trading, Enea Logistyka, Enea Nowa Energia o możliwości skorzystania z pobytu profilaktycznego w Szpitalu Uzdrowiskowym Energetyk Sp. z o. o. w Inowrocławiu w 2023 roku.

Zainteresowani pracownicy proszeni są o składanie wniosków w terminie:

17.01.2023 r. - 30.01.2023 r.

Wniosek złożony po tym terminie będzie ujęty na liście rezerwowej.

Przypominamy, że w celu usprawnienia procesu została utworzona platforma PORTAL FIORI służąca do elektronicznego wnioskowania oraz akceptowania przez przełożonego wskazanego turnusu leczenia profilaktycznego.

Proces wygląda następująco:

Składanie wniosku:

1.Pracownicy biurowi mający dostęp do portalu pracownika składają wnioski drogą elektroniczną w zakładce Portal Fiori – w sekcji „Wniosek o leczenie sanatoryjne”.

2.Pracownicy spółki Enea Nowa Energia zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, podczas wypełniania wniosku wybierają stanowisko pracy z przedrostkiem ENE.

3.Pracownicy robotniczy bez dostępu do portalu pracownika, składają wniosek w wersji papierowej dostarczając go do Biura Świadczeń Socjalnych. Wniosek papierowy nie wymaga podpisu przełożonego (przełożony akceptuje wniosek elektronicznie poprzez Portal Fiori).                                     

Akceptowanie wniosku:

Wszystkie wnioski akceptowane są przez przełożonych w sposób elektroniczny poprzez Portal Fiori.
W przypadku braku uprawnień lub zmiany osoby akceptującej wniosek, prosimy o dokonywanie zgłoszeń na SD-IT szablon 03.18.

Dalsze procedowania wniosku przeprowadza komórka socjalna. Pracownik mający dostęp do Portalu Fiori ma możliwość sprawdzania poziomu realizacji swojego wniosku w portalu poprzez wgląd w statusy realizacji (opis poszczególnych statusów stanowi załącznik do komunikatu). Pracownik na stanowisku robotniczym będzie informowany przez Biuro Świadczeń Socjalnych o konieczności uzupełnienia wniosku, zmiany turnusu, etc.

Aby ułatwić Państwu korzystanie z Portalu Fiori, przygotowaliśmy szczegółowe instrukcje dla pracownika mającego dostęp do Portalu Fiori oraz dla przełożonego, który poprzez system akceptuje wnioski swoich pracowników.

Pracownicy Enea Operator, którzy wypełniają wnioski papierowo, kierują je do wymienionych pracowników Biura Świadczeń Socjalnych Enea Centrum w poszczególnych obszarach.

Dla obszaru gorzowskiego jest to:

Anna Piekarz-Bruździńska (anna.piekarz@enea.pl)

Uwaga!

Informujemy, że w przypadku wcześniejszego przyjazdu na turnus lub późniejszego wyjazdu z turnusu, korzystania z dodatkowych usług, wyboru pokoju o wyższym standardzie, pracownik będzie obciążony dodatkowymi kosztami naliczonymi wg zasad i cen  obowiązujących w SU Energetyk.

Rezygnacja z turnusu

Rezygnację z miejsca należy zgłaszać do  pracownika Komórki socjalnej pisemnie lub mailowo. W przypadku niewykorzystania skierowania i niezgłoszenia rezygnacji  przez pracownika, najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, będzie on zobowiązany do zapłaty części kosztów skierowania w wysokości: 500 zł.

Wnioski przesłane drogą elektroniczną (na maila) będą traktowane jako oryginały.

Szczegółowe informacje znajdują się w  intranecie w strefie pracownika.

Przypominamy, że pobyt na turnusie profilaktycznym jest w pełni opłacany przez Pracodawcę. Pracownik ponosi jedynie koszty dot. opodatkowania i oskładkowania wartości skierowania.

Źródło intranet Enea.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1165 razy.