Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

Kończy  się kolejny tydzień wyborczy w jednostkach organizacyjnych KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów. Dzisiaj swoich wyborów dokonali członkowie Komisji Wydziałowej RD Międzychód. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w świetlicy Rejonu Dystrybucji Międzychód . Po przyjęciu przez zebranych wszystkich spraw proceduralnych ustępujący przewodniczący Marcin Borkowski  przedstawił sprawozdanie z działalności KW RD Międzychód  z mijającej kadencji 2018-2023.Sprawozdanie zostało przyjęyte bez uwag przez zebranych. By móc dalej procedować przyjęty program zebrania, Komisja Skrutacyjno-Wyborcza stosownym Protokołem takową zdolność potwierdziła , na 27 członków KW na zebranie przybyło 20 członków , można rzec dobra frekwencja.

 

Prowadzący zebranie Marcin Borkowski poprosił Komisję Skrutacyjno-Mandatową w osobach : kol. Jarosława Janas , Iwona Kalinowska i Ludmiła Mizgajska   o uruchomienie procedur tajnego głosowania na poszczególne funkcje związkowe w KW  RD Międzychód.

W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym KW na kadencję 2023-2028 została wybrany kol. Marcin Borkowski.(zdjęcie powyżej)

W kolejnym tajnym głosowaniu wybrano pozostały skład prezydium KW w osobach : (zdjęcie powyżej od lewej strony Sławomir Wiśniewski od prawej Janusz Hibner).

W ostatnim z tajnych głosowań wybrano zgodnie z kluczem wyborczym trzech Delegatów na WZD KP Enea Gorzów w osobach: ( na zdjęciu od lewej Cedro Marek , Goździk Wojciech i Stachowiak Cezary).

W przerwach między głosowaniami zebrani zapoznali się z prezentacją multimedialną którą omówił  Mariusz Kępiszak na temat osiągnięć które ma na swoim koncie NSZZ Solidarność GK Enea oraz jakie daje korzyści przynależność do Naszej Organizacji Związkowej.

Wybory z ramienia Podzakładowej Komisji Wyborczej Enea Gorzów nadzorował Mariusz Kępiszak.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy związkowej.

Komisji Wydziałowej podziękowanie za wzorowe przygotowanie wyborów.

Wybory władz kadencja 2018-2023

 


Wiadomość tą wyświetlono 1024 razy.