Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Sp. Enea Logistyka odbyły się kolejne negocjacje, których celem było ustalenie  polityki płacowej w pierwszym półroczu 2023r. Zawarto porozumienie, które zawiera podwyżkę płacy zasadniczej oraz jednorazową premię na Święta Wielkanocne. Parametry zawartego porozumienia nie różnią się od tych zawartych w innych Spółkach Grupy Kapitałowej Enea. Ponadto uzgodnienie zawiera zapisy dotyczące przyrostu kwot w tabeli płac zasadniczych , kwoty płac zasadniczych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania zostały powiększone kwotowo , a nie procentowo jak w pozostałych Sp. GK Enea. W każdej kategorii zaszeregowania od 01.02.2023 nastąpi średni przyrost stawki o kwotę 850zł. ( min. +500zł , max. +1200zł). Jest to sytuacja przejściowa do momentu opracowania i uzgodnienia tabeli właściwej dla Sp.

Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Poprzednia płacówka


Wiadomość tą wyświetlono 1799 razy.