Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Kolejną Komisją Wydziałową (KW)zgodnie z przyjętym harmonogramem wyborczym na kadencję 2023-2028 były wybory KW Rejonu Dystrybucji Sulęcin. Na 33 członków KW w zebraniu sprawozdawczo wyborczym wzięło udział 27 członków. Po przyjęciu jednogłośnym porządku zebrania sprawozdawczo wyborczego przystąpiono do jego realizacji . Po wyborze jednogłośnym  przewodniczącego zebrania w osobie Tomasza Króla , protokolantki Ewy Leszkiewicz oraz członków Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w osobach : Grzegorz Leszkiewicz , Paweł Strzelecki i Joanna Hrysikowicz ,ustępujący przewodniczący Tomasz Król przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności KW RD Sulęcin z  kadencji 2018-2023. Po przyjęciu sprawozdania i stwierdzeniu przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą ważności zebrania , przyjęto jednogłośnie uchwały porządkowe w sprawie liczebności prezydium KW oraz tur głosowania.

Kolejnym etapem porządku zebrania było przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą tajnych głosowań na poszczególne funkcje związkowe w KW RD Sulęcin:

- Pierwszym głosowaniem był wybór przewodniczącego KW RD Sulęcin na kadencję 2023-2028.

W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym KW RD Sulęcin na Kadencję 2023-2028 został Tomasz Król. (zdjęcie powyżej)

- Drugim głosowaniem był wybór pozostałych członków prezydium KW RD Sulęcin na kadencję 2023-2028 (dwa miejsca mandatowe).

W wyniku tajnego głosowania w skład prezydium na kadencję 2023-2028 weszły kol. Ewa Leszkiewicz (od lewej na zdjęciu powyżej )i Joanna Andrzejewska (po prawej na zdjęciu powyżej).

I ostatnim głosowaniem był wybór Delegatów (cztery miejsca mandatowe) na WZD Naszej Komisji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. na kadencję 2023-2028.

W wyniku tajnego głosowania Delegatami na WZD KP Enea Gorzów na kadencję 2023-2028 zostali wybrani : Daria Fedyszyn , Ewa Leszkiewicz , Dariusz Kowal , Rafał Gruza (od lewej  na zdjęciu powyżej Dariusz Kowal, Ewa Leszkiewicz, Daria Fedyszyn, od prawej Rafał Gruza).

W przerwach między głosowaniami zebrani zapoznali się z prezentacją multimedialną na temat osiągnięć które ma na swoim koncie NSZZ Solidarność GK Enea oraz jakie daje korzyści przynależność do Naszej Organizacji Związkowej.

W dyskusji jaka nastąpiła w sprawach różnych przewodniczący Tomasz Król oraz Mariusz Kępiszak nadzorujący przebieg wyborów z ramienia Komisji Wyborczej KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów  odpowiadali na pytania związane z polityką płacową na 2023r. oraz w sprawie Wspólnej Działalności Socjalnej (nowy preliminarz na 2023r.)

Od redakcji:

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy związkowej.

Komisji Wydziałowej podziękowanie za wzorowe przygotowanie wyborów.

Wybory Kadencja 2018-2023


Wiadomość tą wyświetlono 1034 razy.