Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

Zgodnie ze zmienionym § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z 2011 r. poz. 308), koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek obowiązujacych od 17 stycznia 2023 r. za 1 kilometr przebiegu pojazdu . Stawki nie mogą być niższe:

  • dla samochodu osobowego:
  • a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  • b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
  • dla motocykla – 0,69 zł,
  • dla motoroweru – 0,42 zł.

To znaczące podwyżki, biorąc pod uwagę fakt, iż obowiązujące do 16 stycznia stawki wynoszą:

  • dla samochodu osobowego:
  • a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  • b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
  • dla motocykla – 0,2302 zł,
  • dla motoroweru – 0,1382 zł.

Nowa kilometrówka i ryczałty na prywatne samochody, motocykle i motorowery: kto i kiedy skorzysta

Tak zwana kilometrówka to zwrot kosztów przejazdy w czasie podróży służbowej popularnie określanej jako wyjazd w delegację. Zarówno pracownik, jak i osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia ma prawo do zwrotu takich kosztów, a otrzymane kwoty są zwolnione z PIT oraz ze składek ZUS.

Żródło-msm.pl


Wiadomość tą wyświetlono 871 razy.