Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

Zaczynamy wybory Władz Naszej Organizacji na kadencję 2023-28. Zorganizowanie zebrania dla ponad 500 członków byłoby bardzo trudne logistycznie, dlatego już od kilku kadencji wybieramy Władze Komisji Wydziałowych w Enea Operatorze oraz Spółkach GK Enea na Obszarze Gorzowskim oraz Delegatów na Zjazd podczas, którego wybierzemy Komisję Podzakładową NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Zjazd ten zaplanowany jest na 16 lutego 2023 r.

 W tej kadencji wybory rozpoczęliśmy w Centrali NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski. Członkowie z Centrali spotkali się na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym w świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Zebrani minutą ciszy, i krótką modlitwą  uczcili pamięć Wszystkich Ludzi Solidarności, którzy zmarli w kadencji 2018-23. Następnie po przyjęciu programu zebrania oraz uchwał porządkowych Członkowie z Centrali wysłuchali sprawozdania z działalności w kadencji 2018-2023 złożonego przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej (KW) Krzysztofa Gonerskiego.

Krótka dyskusja  nad sprawozdaniem poprzedziła wybory Prezydium KW oraz Delegatów.

W tajnych wyborach Przewodniczącym KW NSZZ Solidarność Centrali OD Gorzów Wlkp. został ponownie wybrany Krzysztof Gonerski.

K. Gonerski zaproponował skład Prezydium , który w tajnych wyborach uzyskał akceptację zebranych. Skład Prezydium KW uzupełnili: Arleta Kopeć, Mariusz Kępiszak oraz Tomasz Gajek.

Członkowie KW z Centrali  wybrali również swoich Przedstawicieli na Zjazd  Delegatów Organizacji Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Delegatami  zostali wybrani: -Mariusz Kępiszak, Zbigniew Mińczuk, Arleta Kopeć, Kamil Zawół, Joanna Szczepaniak, Angelika Arciszewska, Dariusz Trepanowski, Marcin Ciszak, Tomasz Gajek, Anna Sokołowska.

W trakcie liczenia głosów K. Gonerski przedstawił prezentację, która w postaci slajdów przedstawiła działalność NSZZ Solidarność w Grupie Enea oraz na naszym terenie.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

-Ekwiwalent za mydło, herbatę itp.

-Karty magnetyczne na posiłki regeneracyjne.

-PZU Zdrowie.

-Zaległe urlopy.

-Negocjacje płacowe w 2023 r.

transformacja energetyczna.

-rozwój związku

-standaryzacja i etatyzacja  Oddziałów i Rejonów Dystrybucji.

- aktualizacja zapisów ZUZP,

-PPE współpraca z Allianz.

Wybory KW kadencja 2028-23


Wiadomość tą wyświetlono 1060 razy.