Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Wrzesień 2023r.
Drukuj

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii
Pomoc pozwoli przedsiębiorstwom utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne w kryzysowym czasie. Szacuje się, że wsparcie uzyska ok. 1000 przedsiębiorstw, wśród których większość stanowić będą duże firmy. Na program rząd przeznaczy ponad 5 mld zł.

Rosyjska agresja na Ukrainę oraz poprzedzające ją działania Moskwy związane z manipulacjami na rynkach nośników energii przyniosły negatywne skutki gospodarcze dla całej UE. Przejawiają się one wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na skutek rosnących cen energii elektrycznej i gazu. Na Towarowej Giełdzie Energii średnia cena gazu w sierpniu 2022 r. wyniosła 1105 zł/MWh i była o 421 proc. wyższa niż rok wcześniej. Energia elektryczna kosztowała w tym samym miesiącu 1391 zł/MWh, czyli o 263 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to m.in. znaczący wzrost kosztów produkcji dla przedsiębiorstw przemysłowych.

Najważniejsze rozwiązania

Rząd pomoże polskim przedsiębiorstwom energochłonnym, ze względu na wzrost cen energii i gazu ziemnego w 2022 r. Wsparcie finansowe pozwoli utrzymać firmom płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne.

Do otrzymania pomocy uprawnione będą przedsiębiorstwa o odpowiednio wysokim udziale kosztów energii i gazu w wartości produkcji, które działają w branżach wymienionych w programie. Branże te Komisja Europejska uznała za najbardziej narażone na utratę konkurencyjności w związku ze wzrostem cen energii.

Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 4 mln euro na grupę kapitałową albo przedsiębiorstwo niebędące częścią grupy kapitałowej. Dla przedsiębiorstw, które wykazują spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40 proc. pomiędzy rokiem 2021 a 2022 – lub pomiędzy drugimi półroczami tych lat – górny limit wsparcia wyniesie 50 mln euro. Dokładna kwota wsparcia wyliczona zostanie w oparciu o koszty kwalifikowane, według wzoru podanego w programie.

Pomoc przyznawana będzie na wniosek firmy.

Szacuje się, że wsparcie będzie mogło uzyskać ok. 1000 przedsiębiorstw, wśród których większość stanowić będą duże firmy. Na realizację programu rząd przeznaczy łącznie ponad 5 mld zł.

Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – będą mogli mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

Operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a nabór wniosków - jak przewiduje MRiT - powinien zostać uruchomiony do połowy stycznia. Firmy będą miały 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz operatora programu informacji o możliwości składania wniosków.

Wypłata środków powinna nastąpić w lutym.

Źródło-CIRE.PL


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 418 razy.