Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Wrzesień 2023r.
Drukuj

Lubelski Węgiel Bogdanka ma aneksy do umów na dostawy węgla do Enei Wytwarzanie i Elektrowni Połaniec

W wyniku zawarcia aneksu z Eneą Wytwarzanie ustalone zostały warunki dostaw (wolumen i cena) w 2023 r. Wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017 - 2036 wyniesie, w wyniku zawarcia aneksu, 34.201 mln zł netto tj. o 81,3 proc. więcej w stosunku do wartości podawanej w czerwcu tego roku, przy czym w okresie 2023 - 2036 wartość umowy wynieść ma 27.968 mln zł netto.

Z kolei w wyniku zawarcia aneksu z Enea Elektrownia Połaniec zostaje przedłużony termin obowiązywania umowy wieloletniej do 31.12.2028 r. (uprzednio obowiązywała do 31.12.2027 r.), ustalono wolumen sprzedaży węgla dla roku 2028, następuje aktualizacja warunków dostaw węgla energetycznego w roku 2022, wydłużenie terminu odbioru wolumenu roku 2022 do 15 maja 2023 r. i ustalono warunki dostaw węgla (cenę i wolumen) w 2023 r. Wartość całej umowy wieloletniej w latach 2013 - 2028 po zawarciu aneksu z Elektrownią Połaniec wynosi szacunkowo 10.071 mln zł netto i jest wyższa o 71,4 proc. od wartości opublikowanej w maju 2022 r. Wartość ta zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez strony w latach 2023 - 2028 o wartości szacunkowej ok. 1.097 mln zł. Wartość umowy wieloletniej tylko w latach 2023 - 2028 wynieść ma 6.839 mln zł netto łącznie z wartością opcji dodatkowych.

Ponadto w związku z wystąpieniem okoliczności, wypełniających znamiona siły wyższej skutkujących ograniczeniami dostaw w latach 2022 - 2023 strony postanowiły w aneksach o odroczeniu wykonania dostaw niezrealizowanych z tego tytułu. Jak podano, niezrealizowany wolumen zostanie dostarczony do Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec nie później niż w 2026

Źródło-CIRE.PL

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 389 razy.