Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Strony dialogu społecznego w Enea Operator spotkały się w Poznaniu by dokonać stosownych uzgodnień w najpilniejszych sprawach dotyczących Spółki. Zebranie odbyło się w trybie mieszanym -stacjonarnie i zdalnie. Spotkanie rozpoczęła, krótka prezentacja nowego Członka Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej -Jacka Górskiego.

Tematyka spotkania:

1. Limit skierowań do Sanatorium na 2023 r.  Uzgodniono limit skierowań na poziomie z roku 2022 -500

2. Posiłki regeneracyjne. Uzgodniono wysokość posiłku na 2023 r. -25 zł. w sezonie 2022 było 20 zł. Strona pracodawcy przedstawiła propozycję zmiany formy wydawania posiłków regeneracyjnych z talonów na doładowanie kart magnetycznych. Doładowanie będzie dokonywane z góry za dany miesiąc, a w następnym miesiącu będzie dokonane wykonywana korekta wykonania. Przedstawiony ryzyka związane z nową formą. Rok 2023 będzie przeznaczony na testowanie tego pomysłu. Strona związkowa zgodziła się z tą propozycją.

3.Premia inflacyjna. Rozpoczynając negocjacje Prezes M. Rusakiewicz przedstawił aktualną sytuację Spółki, oraz uwarunkowania zewnętrzne w jakich przyszło nam funkcjonować. Po krótkich negocjacjach uzgodniono wysokość premii, identyczną jak w Enea S.A. Wypłata premii inflacyjnej nastąpi do końca września 2022 r. Uprawnieni do premii będą Pracownicy zatrudnieni na dzień spisania porozumienia i pozostający w zatrudnieniu w dniu wypłaty. Premii nie otrzymają osoby będące na urlopach bezpłatnych.

Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Wcześniejsze spotkania  w EO

Nowy Członek Zarządu EO

XV lecie Operatora

Negocjacje płacowe w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 3709 razy.