Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Rada Nadzorcza Grupy ENEA powiększa skład do 10 osób, dołączył do niej Radosław Kwaśnicki

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Enea podjęło uchwałę, na mocy której w skład rady nadzorczej Enei X kadencji powołany został Radosław Kwaśnicki
 

Robert Kwaśnicki -posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Pełni funkcję Senior Partnera w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, którą założył w 2008 r. Wcześniej zaś, począwszy od 2001 r., współpracował z krajowymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi.
Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz prawa grup spółek. Specjalizuje się także w sporach właścicielskich, rynku kapitałowym oraz zawodowo przewodniczy walnym zgromadzeniom.
Doradza w różnorodnych aspektach tworzenia i rozwijania firm rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego, zarządzanie i ochrona majątku prywatnego) oraz zamożnych klientów indywidualnych (High-Net-Worth Individuals).
Pełni funkcję arbitra krajowego i międzynarodowego (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich). Orzekał w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu. Często rekomendowany, zarówno w kraju jak i zagranicą, m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2021) w dziedzinie „Prawa spółek i prawa handlowego” (podobnie jak w 2020 r.) a wcześniej przez Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500.
W 2014 r. został laureatem I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji członka lub przewodniczącego rad nadzorczych spółek krajowych i zagranicznych.
W szczególności w latach 2014-2019 pełnił funkcję członka a następnie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKN ORLEN. W latach wcześniejszych m.in. przewodniczył radzie nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu, zasiadał w radach nadzorczych spółek z grupy PGE, radzie nadzorczej PKP a także wielu spółek z większościowym udziałem prywatnym. Obecnie zasiada, jako członek niezależny, m.in. w radach nadzorczych spółek publicznych Sanok Rubber Company (wskazany przez zagraniczny fundusz) oraz Creotech Instruments (jako przewodniczący).
Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Koordynatora Merytorycznego Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.
W ramach prac jest współautorem tzw. covidowej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich, jak również projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022 r. dot. m.in. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych. Jest współautorem podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego.
W jego dorobku widnieje ponad 600 publikacji, w większości poświęconych prawu spółek. Działa społecznie, w tym na płaszczyźnie kultury i sztuki. Utworzył i pracuje z Fundacją „Nova Ars Poloniae” wspierającą polskich artystów.
Pełnił funkcję Koordynatora Generalnego Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, która w trakcie pierwszego etapu pandemii koronawirusa koordynowała działania ponad siedemdziesięciu firm prywatnych w niesieniu pomocy, której wartość materialna przekroczyła 50 mln zł.

Źródło-CIRE.PL

Wcześniejsze zmiany w RN Enea SA 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1311 razy.