Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Co roku w okresie przedświątecznym staramy się pomagać konkretnym osobom lub instytucjom które pomagają potrzebującym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej .  W tym roku postanowiliśmy wesprzeć Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim . Stowarzyszenie działa ponad wszelkimi podziałami i jako organizacja współpracuje ze wszystkimi, którzy z dobrej woli pragną realizować statutową misję Stowarzyszenia, którą jest: „Niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują”.

 Stowarzyszenie prowadzi między innymi: -Dwie jadłodajnie dla ubogich. -Dwa schroniska dla bezdomnych. -Pomoc Rzeczową dla ubogich. -Regionalny Bank Żywności.-16 świetlic środowiskowych dla ok. 500 dzieci, głównie z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo. -Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wypoczynkowy  (300 miejsc na jednym turnusie). -Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. -Centrum Edukacji i Pomocy Bezrobotnym. -Regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i Obywatelski.

W miarę posiadanych funduszy wsparliśmy finansowo konto Stowarzyszenia oraz przekazaliśmy też dary rzeczowe. Zachęcamy innych do podobnych działań. Potrzebujących nie brakuje…

Wcześniejsza pomoc.


Wiadomość tą wyświetlono 2034 razy.