Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Zmiana na stanowisku wiceministra aktywów państwowych odbywa się w trudnym czasie, kiedy toczą się rozmowy z Komisją Europejską na temat notyfikacji umowy społecznej z górnikami i tworzenia NABE. Artur Soboń został mianowany przez premiera Mateusza Morawieckiego sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Jednocześnie przestał on być wiceministrem aktywów państwowych i Pełnomocnikiem Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Soboń pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych od 5 grudnia 2019 r. Od września 2020 r. był też Pełnomocnikiem Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Jak pamiętamy to minister Soboń odpowiadał za porozumienie rządu z branżą górniczą. 

Soboń był głównym przedstawicielem rządu w rozmowach z górniczymi związkami zawodowymi na temat umowy społecznej, określającej daty zamykania kopalń węgla energetycznego, pakiety socjalne dla górników i mechanizm dotowania nierentownych zakładów wydobywczych. Do porozumienia miało dojść w połowie grudnia 2020 r., ale udało się to dopiero w tym roku w kwietniu.

Do dziś nie zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską w sprawie mechanizmów pomocy publicznej dla branży górniczej zawartych w umowie społecznej rządu i górników. Zgoda KE na pomoc publiczną dla górnictwa na zasadach zaproponowanych przez stronę polską jest warunkiem wejścia w życie umowy. 

"Musimy stworzyć długoterminowy model transformacji polskich spółek energetycznych i węglowych, który będzie stabilny, bezpieczny i konkurencyjny, w ramach obecnych  uwarunkowań rynkowych oraz regulacji wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej" – mówił Artur Soboń po objęciu stanowiska we wrześniu 2020 r.

Umowa społeczna, która obecnie jest przedmiotem negocjacji w KE zakłada m.in : systematyczne wygaszanie polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku, gwarancje osłon socjalnych dla górników odchodzących z pracy oraz dopłaty do redukcji zdolności wydobywczych, tworzy także mechanizm finansowego wsparcia niezbędnego do transformacji Śląska.

W ostatnich dniach pracy w Ministerstwie Aktywów Państwowych wiceminister Soboń zaprzeczył publicznie jakoby w dotychczasowych rozmowach na temat prenotyfikacji programu opartego na zapisach umowy społecznej dla górnictwa miał pojawić się wątek przyspieszenia likwidacji kopalń w stosunku do przyjętego harmonogramu.

Źródło-CIR.PL

Umowa społeczna dla energetyki

Umowa społeczna dla górnictwa


Wiadomość tą wyświetlono 887 razy.