Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność 22 października organizuje manifestację przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Jak informuje jej Przewodniczący Jarosław Grzesik, protest to reakcja na decyzję w sprawie Turowa, która zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

„W związku z tym, że krzywdzące i niesprawiedliwe decyzje TSUE dotykają wszystkich Polaków, w imieniu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zwracam się do wszystkich pracowników, nie tylko tych zatrudnionych w branży paliwowo-energetycznej, o wzięcie udziału w tej manifestacji. Zapraszamy również do wzięcia w niej udziału wszystkie pozostałe centrale związkowe” apeluje Przewodniczący Grzesik.

Rada wystosowała też apel o poparcie jej działań, oraz stanowisko w/s decyzji TSUE-treśc obu dokumentów załączniku.

Związkowcy złożyli do władz miasta wnioski o możliwość zorganizowania wydarzenia w ramach systemu CovidCheck, który dopuszcza do udziału wyłącznie osoby, które zostały zaszczepione, wyleczone lub uzyskały negatywny wynik testu wykonany na miejscu.

6 października do Departamentu przestrzeni publicznej, festiwali i targów miasta Luksemburg złożono wniosek o zezwolenie na organizację manifestacji liczącej 2000 osób. W przypadku braku zgody 15 października złożonych zostanie kilkanaście wniosków o zezwolenie na organizację manifestacji liczących po 300 osób.

Osoby chętne do udziału w manifestacji mogą się zgłaszać do Przewodniczących Komisji Wydziałowych NSZZ Solidarność, lub bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów –Krzysztofa Gonerskiego tel. 601 577 384.

Obradująca 5 października 2021 r. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność (KK) podjęła decyzję, o pokryciu kosztów transportu uczestników manifestacji z Krajowego Funduszu Strajkowego. KK dyskutowała o sytuacji w branży energetycznej. Solidarność domaga się też interwencji polskiego rządu na rzecz zmian w systemie handlu emisjami. „Wzywamy również polski rząd do jak najszybszej interwencji na forum Unii Europejskiej w sprawie koniecznych zmian w systemie EU-ETS.  Obserwowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest zjawiskiem niezwykle groźnym dla gospodarki. Jeszcze na początku 2018 roku koszt zakupu pozwolenia na emisję 1 tony CO2  w systemie EU-ETS wynosił ok. 8 euro. Obecnie jest to ponad 60 euro. Ceny uprawnień emisyjnych zaczęły błyskawicznie rosnąć od momentu, gdy Komisja Europejska nadała im status instrumentu finansowego” – czytamy w stanowisku KK

KK ocenia też politykę klimatyczną UE jako coraz bardziej zideologizowaną i oderwaną od realiów gospodarczych, co stanowi obecnie największe zagrożenie dla rozwoju przede wszystkim Polski. KK z niepokojem obserwuje zupełną bierność polskiego rządu wobec tych zagrożeń oraz postępującą uległość wobec kolejnych skrajnie szkodliwych rozwiązań forsowanych przez Komisję Europejską.

Stanowisko Rady KSGiE

Apel Rady KSGiE

Manifestacja Luksemburg.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1045 razy.