Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W sierpniu nastąpił spadek zużycia i produkcji energii elektrycznej w stosunku do lipca br. a w transgranicznym handlu energią elektryczną zanotowano ujemne saldo na poziomie ok.149 GWh. Wśród elektrowni, największy wzrost m/m o 51 proc. zanotowały elektrownie wiatrowe. Największe spadki w produkcji zarejestrowano w fotowoltaice i źródłach gazowych.

Dane publikowane przez ENTSO-E wskazują, że w sierpniu 2021 r. krajowe zużycie energii elektrycznej było niższe o 3,9 proc. w stosunku do lipca br. i wyniosło ok. 13,9 TWh, zaś w porównaniu z sierpniem 2020 r. nastąpił wzrost o 3,7 proc. Produkcja, w tym okresie, wyniosła ok. 13,1 TWh i była niższa o 1,9 proc. niż w lipcu br. oraz wyższa o 17 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku.
W transgranicznym handlu energią elektryczną zanotowano ujemne saldo (przewaga importu nad eksportem) na poziomie ok.149 GWh.
Elektrownie węglowe zanotowały w sierpniu br. spadek w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 9,3 proc. do poziomu ok. 6,2 TWh, ale wzrost w stosunku do sierpnia 2020 r. o 7,4 proc., zaś w przypadku elektrowni na węgiel brunatny były to wzrosty i m/m, i r/r odpowiednio o 5,7 proc. (do ponad 3,8 TWh) i o 21,8 proc. 
Źródła gazowe, produkując w sierpniu br. ponad 942 GWh energii elektrycznej odnotowały w stosunku do lipca br. spadek o 8,6 proc. W porównaniu z sierpniem 2020 r. był to wzrost o 3,4 proc. 
Zdecydowanym liderem, który zanotował największe procentowe wzrosty m/m i r/r były w sierpniu br. elektrownie wiatrowe, które wyprodukowały ponad 1 TWh energii elektrycznej. To wzrost w stosunku do lipca o 51 proc. i do sierpnia 2020 r. o 57,2 proc. 
W sierpniu 2021 r., w stosunku do lipca br., po dwumiesięcznych spadkach, o 18 proc. nastąpił wzrost w produkcji energii elektrycznej w źródłach wykorzystujących biomasę osiągając wolumen ok.180 GWh. Również w zestawieniu z sierpniem 2020 r. odnotowano tutaj wzrost o 15,9 proc
Elektrownie wodne przy wielkości produkcji energii elektrycznej 136,5 GWh odnotowały w sierpniu br. wzrosty: o 9,7 proc. m/m i o 45,8 proc. r/r.  
Fotowoltaika, drugi miesiąc z rzędu notuje spadki m/m. W sierpniu br. w porównaniu do lipca był to spadek o 19,6 proc., ale w stosunku do sierpnia 2020 r. był to wzrost o 94,8 proc.
W strukturze produkcji, w kontekście udziałów poszczególnych źródeł, należy zauważyć znaczący wzrost energii elektrycznej wygenerowanej przez elektrownie wiatrowe – z 5,03 proc. w lipcu do 7,75 proc. w sierpniu. Ponad 2-proc. wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej ogółem zanotowały elektrownie na węgiel brunatny (z 27,13 proc. w lipcu do 29,23 proc. w sierpniu). Kolejny, tym razem prawie 1-proc. spadek zaliczyła fotowoltaika (z 5,14 proc. w lipcu do 4,21 w sierpniu. Udziały pozostałych nośników, przy niewielkich spadkach i wzrostach, utrzymały się na stosunkowo tym samym poziomie w porównaniu z zeszłym miesiącem. 
Udział produkcji własnej netto w łącznej strukturze produkcji w sierpniu br., w stosunku do lipca br. zanotował 1,9-proc. wzrost z 92,2 proc. do 94,1 proc.

Źródło CIRE.PL

Produkcja energii w lipcu 2021


Wiadomość tą wyświetlono 756 razy.