Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń liczy, że jeszcze we wrześniu rząd przyjmie strategię transformacji energetyki, zakładającą skupienie bloków węglowych i kopalń węgla brunatnego w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Konstrukcja tej Agencji – wraz z negocjowaną obecnie ze związkami zawodowymi umową społeczną dla energetyki – ma być określona jeszcze w tym roku, zaś realizacja planowanych działań nastąpi w roku 2022 - ocenia wiceszef MAP.

„Chciałbym, aby we wrześniu doszło do przyjęcia przez rząd tej strategii, którą w czerwcu konsultowaliśmy, a która przesądziła kierunek transformacji energetyki. Gdyby tak było, moglibyśmy spokojnie pracować, jeśli chodzi o biznes i jeśli chodzi o rozmowy ze stroną społeczną” – powiedział wiceminister podczas jednej z debat 30 Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„Chcielibyśmy przesądzić już kwestie konstrukcyjne (ścieżkę wydzielania aktywów i umowę społeczną ze związkami – PAP) w tym roku, tak aby w przyszłym roku zacząć przeprowadzenie tego procesu – to na pewno nie będzie proces, który zakończy się w kilka miesięcy” – dodał wiceszef MAP.

Przypomniał, że NABE ma skupić energetyczne bloki wytwórcze oparte na węglu kamiennym i brunatnym oraz kopalnie węgla brunatnego. „Tym samym chcemy dla nich stworzyć odrębny podmiot i odrębną ścieżkę biznesową. O tym rozmawiamy też z Komisją Europejską oraz stroną społeczną” – powiedział Soboń, przypominając, iż 1 września br. rozpoczęły się negocjacje umowy społecznej dla energetyki.

Odnosząc się do informacji prasowych, iż proponowane w umowie społecznej dla energetyki zapisy dotyczą m.in. wysokich premii dla załóg firm energetycznych i wynagrodzeń związkowców, wiceszef MAP zastrzegł, że na razie jedynym dokumentem, nad którym dopiero rozpoczęto prace, jest projekt przygotowany przez stronę społeczną.

„Chcę jasno powiedzieć, że to co otrzymaliśmy od strony społecznej, to jest propozycja strony społecznej. Żaden przecinek w tej propozycji nie jest dzisiaj uzgodniony” – mówił Soboń. Podkreślił determinację strony rządowej, by doszło do zawarcia akceptowalnej dla obu stron umowy społecznej, dającej gwarancję przeprowadzenia procesu transformacji w warunkach zgody społecznej.

Równolegle trwają przygotowania do wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych.

„Stąd też z jednej strony nasze rozmowy z doradcą biznesowym, w jaki sposób stworzyć koncepcję, z drugiej - będziemy pracować nad tym, jak to wszystko połączyć i w jaki sposób to zaprogramować w poszczególnych grupach energetycznych. Jednocześnie rozmawiamy w zespołach ze stroną społeczną, tak aby wypracować porozumienie; ponadto cały czas informujemy Komisję Europejską o tym, co robimy” – wyliczał Soboń.

Przypomniał, że wydzielenie aktywów węglowych z grup energetycznych ma uwolnić potencjał tych spółek w zakresie inwestowania w zieloną energetykę i ułatwić pozyskiwanie środków na takie przedsięwzięcia. W miarę przyrostu w systemie nowych mocy, bloki węglowe mają być wygaszane. Soboń zapewnił, że w procesie transformacji energetycznej zaangażowane będą zarówno środki krajowe jak i unijne, m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Krajowego Planu odbudowy.

Źródło -CIRE.PL

Więcej o umowie społecznej dla energetyki

Transformacja energetyki

 


Wiadomość tą wyświetlono 1604 razy.