Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Przyłęsku spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G). W drugiej części zebrania  uczestniczyli zaproszeni goście: -Członek Zarządu Enea Operatora-Michał Cebula, -Członek Zarządu Enea Serwis-Piotr Bogusławski.

Po wyborze prowadzącego zebrania i przyjęciu programu przystąpiono do jego realizacji:

1. Po odczytaniu przyjęto protokół z ostatniego zebrania w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  -24.05.2021 r.

2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejną osobę.

3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie Prezydium KP G zrelacjonowali najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.

4.Relacja o obrad Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność. Przew. KP G Krzysztof Gonerski zrelacjonował najważniejsze tematy jakie omawiane były podczas obrad Krajowej Sekcji Energetyków w Kazimierzu Dolnym -27 maja 2021 r.

5. Transformacja energetyki. Wygaszanie energetyki opartej na węglu oraz decyzje TSUE dotyczące natychmiastowego zamknięcia  Kopalni i Elektrowni w Turowie  zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Preferowana przez ekoterrorystów transformacja energetyczna  spowoduje  zagrożenie dla miejsc pracy i inne skutki społeczne w wielu regionach Polski.  Bezkrytyczne przyjmowanie  przez Rząd RP decyzji urzędników Unii Europejskiej prędzej czy później skończy się blackoutem.  Dalej bardzo negatywnie oceniamy dialog w sektorze  prowadzony przez Ministerstwo Aktywów Państwowych .  Wielka manifestacja energetyków w Warszawie  zmusiła stronę rządową  do powrotu do stołu negocjacyjnego -czekamy na efekty tych rozmów.

6. Manifestacja Energetyków w Warszawie 9 czerwca 2021 r. Podsumowano nasze uczestnictwo w organizowanym przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność proteście branży energetycznej. Zaangażowanie poszczególnych członków KP G i uczestnictwo w manifestacji było różne- na pewno wymaga to zmiany postępowania funkcyjnych członków związku. Są już pierwsze efekty kilkunastotysięcznej manifestacji, jednak walka o nasze miejsca pracy i suwerenność energetyczną Polski nadal trwa.

7.Zmiany kadrowe w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Awans Dyrektora OD Gorzów Marka Rusakiewicza na Prezesa Zarządu Enea Operatora, spowodował wiele zmian kadrowych, które dotyczyły Centrali OD i Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Przedstawiono chronologicznie te zmiany.

8. Wspólna Działalność Socjalna w 2021 r. Udało nam się przekonać Administratora Wspólnej Działalności Socjalnej   do odmrożenia dofinansowań do wszystkich działalności socjalnych wynikających zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Komisja Socjalna Obszaru Gorzowskiego zaopiniowała pozytywnie wszystkie wnioski jakie wpłynęły od organizatorów z naszego obszaru- w sumie było ich 17.  

W tym roku podjęliśmy się organizacji następujących imprez : 1.Wyjazd do Pragi połączonego z uczestnictwem zawodach żużlowych SGP (16-18 lipiec 2021). Osoby zainteresowane tym wyjazdem proszone są o szybki kontakt -bliskość terminu imprezy. 2. Pielgrzymka do Częstochowy  w terminie  19-22.08.2021. 3. Turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej (wrzesień 2021). 4. Turniej bowlinga (grudzień 2021). Wszystkie szczegóły dotyczące organizowanych przez nas imprez znajdą się na naszej stronie internetowej -Menu-Organizowane przez nas imprezy.

9.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje i podpisywane porozumienia płacowe w Spółkach GK Enea.  Premia w wysokości 1500 zł została uzgodniona we wszystkich Spółkach. W Enea Centrum i Enea Logistyka i Enea S.A. trwają jeszcze negocjacje dotyczące podwyżek płac zasadniczych od 1 styczna 2022 r.

10. Sytuacja w Spółkach GK Enea: Enea Operator: Praca w nadgodzinach. Pracodawca bazuje na interpretacji bazującej na Kodeksie Pracy. Zapisy naszego ZUZP są bardziej korzystne. W tym temacie odbyło się spotkanie na którym strony wymieniły się swoimi argumentami. Strona pracodawców przygotuje projekt interpretacji zapisów ZUZP dotyczący tej tematyki. Nowa stawka ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 15,50 zł., wolne miejsca w Sanatorium na turnusy rehabilitacyjne (podobna sytuacja jest w innych Spółkach  GK Enea . Enea Centrum Braki kadrowe w obsłudze posprzedażowej generują bonifikaty dla klientów za nieterminowe rozpatrywanie reklamacji. Mimo zapewnień strony pracodawców  sytuacje wcale się nie poprawia. Zaległości rosną. -Enea Serwis -podsumowano działa naprawcze mające na celu poprawę atmosfery w pracy oraz lepszą współpracę z  naszą organizacją. Enea Logistyka- nieporozumienia w komunikowaniu się stron dialogu społecznego w Spółce wynikają z niewłaściwego przekazywania informacji-zgodnie z prawem załogę w dialogu z pracodawcą reprezentują organizacje związkowe.

11.Emerytury stażowe. Prawo do emerytury po przepracowaniu lat składkowych -kobiety 35 lat, mężczyźni 40 lat. Sprawy formalne związane z obywatelską inicjatywą ustawodawczą zostały już załatwione przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność. Od lipca ruszamy z akcją zbierania podpisów pod przygotowany przez NSZZ Solidarność projekt ustawy. Minimalna liczba poparcia wymagana przy projektach obywatelskich wynosi 100 000. Wszystkie dokumenty związane z tym tematem, w tym listy poparcia dostępne są w siedzibach NSZZ Solidarność.

12. Sprawy różne wolne wnioski:

-Przyjęto uchwały w sprawie pokrycia kosztów manifestacji w Warszawie,

-Udzielono jednej zapomogi losowej członkowi naszej organizacji.

-Skierowania na badania związane z medycyną pracy. Przyjęto nowe zasady, które wymagają doszczegółowienia. Temat do wyjaśnienia z osobami kompetentnymi.

Wcześnijsze zebrania KPG


 


Wiadomość tą wyświetlono 1399 razy.