Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

 

W Zdroisku  spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania i wysłuchaniu sprawozdania z działalności członkowie KP przyjęli w szeregi naszej organizacji kolejną osobę. Tematyka poruszana podczas dalszej części spotkania:

-Spory zbiorowe w Enea S.A. i Enea Operator-podsumowano aktualne etapy sporów zbiorowych i omówiono ewentualne dalsze możliwe scenariusze.

-Wybory na kadencję 2010-2014-przyjęto parytety wyborcze  delegata na Walne Zebranie Delegatów KP NSZZ „S” Enea Gorzów Wlkp.

-Kontrola działalności socjalnej-w styczniu 2010 pojawi się protokół pokontrolny w ramach całej spółki Enea Operator.

Po zakończeniu roboczej części zebrania członkowie KP oraz zaproszeni goście(kapelan gorzowskich energetyków ,członek Zarządu Enea Operatora, przedstawiciele  Dyrekcji OD Gorzów, członkowie KP Szczecin) wzięli udział w spotkaniu opłatkowym . Były życzenia ,opłatek, potrawy wigilijne ,kolędy i miła świąteczna atmosfera.

Więcej zdjęć-Galeria zdjęć-Zebrania związkowe naszej Komisji.


Wiadomość tą wyświetlono 6675 razy.