Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

 

Na ostatnim posiedzeniu w 2009 roku  w Baranowie spotkali się przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Wysłuchano sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie MK bardzo negatywnie ocenili postawę Zarządu Enea –Operatora ,który w prowadzonym od marca 2009 sporze zbiorowym tak przeciągał rokowania  ,że w grudniu doprowadził do arbitrażu w Sadzie Okręgowym w Poznaniu i tam  zakwestionował zapisy porozumienia o przejściu do Enea Operatora. Podjęto decyzję o zgłoszeniu żądań mających na celu wyegzekwowanie rezerwy wynikającej w w/w porozumienia oraz żądanie włączenia do płacy zasadniczej wypłat jednorazowych ,które otrzymali pracownicy w 2009 roku. Nawiązując do bardzo dobrych wyników Operatora osiągniętych przy zmniejszonych składach osobowych  MK zawnioskowała do Zarządu Operatora o przekazanie z zysku Operatora za 2009 po 1000 zł na każdego zatrudnionego  na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Nawiązując do zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia postanowiono zawiesić pogotowie strajkowe  w GK Enea. Zawnioskowano też do pracodawcy o anulowanie kar regulaminowych nałożonych na pracowników w 2009 r.

Zwrócono się do stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy o aktualizację układu umożliwiającą powrót do pracy tym pracownikom , którym ZUS nie przyznał praw do wcześniejszej emerytury. W przeddzień posiedzenia Komisji członkowie MK spotkali się na tradycyjnej kolacji wigilijnej.

Przyjęte dokumenty-kliknij tutaj.

Więcej zdjęć-Galeria zdjęć-Solidarność Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 6111 razy.