Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z ministrem MAP Arturem Soboniem  w Enea powołano zespoły w poszczególnych działalnościach biznesowych Grupy Kapitałowej Enea:

-ds. obrotu, -ds. ciepłownictwa, -ds. wytwarzania, - ds. dystrybucji.

Oczekuje się, że zespoły wypracują konkretne propozycje i spostrzeżenia w kwestii planów transformacji energetyki i Polityki Energetycznej Polski. Finałem spotkań  i uzgodnień we wszystkich grupach energetycznych ma być przyjęcie strategii dla Polskiej Energetyki. Co ma nastąpić do końca pierwszego kwartalu 2021 r.

W formie videkonferencji odbyły się pierwsze posiedzenie zespołów w GK Enea:

I - Spotkanie Zespołu ds. Obrotu

Na spotkaniu zespołu stronę pracodawców reprezentowali :  Tomasz Siwak - Wiceprezes Zarządu Enea S.A. ds. Handlowych,  Bartosz Zieliński Dyr. Departamentu Sprzedaży, Bogumił Kanik- Koordynator ds. Komunikacji ze Związkami Zawodowymi, Jan Chlebowicz - Prezes Zarządu Enea Trading, Kamil Krasowski Dyr. Departamentu Zarządzania Portfelem

Prezes  P.Siwak przywitał wszystkich obecnych i stwierdził, że celem zespołu jest wysłuchanie strony społecznej i kadry menadżerskiej a następnie wypracowanie propozycji polepszenia funkcjonalności obrotu.  

Następnie zwrócił się do strony społecznej o przedstawienie swoich propozycji.

W naszej opinii to pracodawcy powinni przedstawić swoje propozycje zabezpieczenia spółki Enea Trading (ET)  przed konsekwencjami biznesowymi wydzielania aktywów węglowych, naszym zadaniem jest zabezpieczenie interesów Pracowniczych w tym procesie i staranie o jak najmniejsze koszty społeczne. Cel ten można osiągnąć miedzy innymi podpisując  ZUZP dla ET wraz z umową społeczną. Zadaniem związku jest obrona Pracowników a nie zarządzanie firmą.

Następnie pojawiły się propozycje ze strony pracodawcy:

Zmiany legislacyjne w celu wzmocnienia obrotu- zacieśnienie współpracy między Traidingiem a Eneą,  kontrakty węglowe ustalane na kolejny rok. Proponuje się połączyć okresy, kontrakty na sprzedaż węgla na bardziej elastyczne. Obligo giełdowe poluzować. Odblokowanie rynku mocy i powiązanie z rynkiem wtórnym. Zamrożenie  cen Co2,  obciążenie Co2 wytwórców zamiast klienta końcowego , podatek musi być neutralny dla wytwórców. Jedynym sposobem racjonalnym jest przeniesienie kosztów z wytwarzania na odbiorców, cena energii będzie tańsza, robiąc miejsce dla naszych wytwórców.  Należy również zastanowić się nad system wsparcia dla elektrowni systemowych.

II - Spotkanie Zespołu ds. Dystrybucji

W późnych godzinach popołudniowych spotkał się Zespół ds. Dystrybucji. Stronę pracodawców reprezentowali: Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Enea S.A. Marcin Pawlicki, Remigiusz Krupa dyr. Departamentu Zarzadzania Strategicznego, Bogumił Kanik- Koordynator ds. Komunikacji ze Związkami Zawodowymi ,Andrzej Kojro - Prezes Zarządu Enea Operator, Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu Enea Operator ds. Infrastruktury Sieciowej, Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu Enea Operator ds. Pracowniczych 

Strona społeczna reprezentowana była przez przedstawicieli wszystkich najważniejszych związków zawodowych obszaru dystrybucji.

Spotkanie miało charakter inaugurujący, przedstawiciele Zarządu Enea Operator oraz związków zawodowych przedstawili najważniejsze kwestie związane z potrzebami inwestycyjnymi spółki, dotyczącymi pozyskiwania środków z funduszy UE.

Przedstawiciele Strony Społecznej poruszyli kwestię bezpieczeństwa Pracowników spółek pracujących GK Enea na rzecz Enea Operator, szczególnie nie objętych przynależnością do Związku Pracodawców Energetyki (efekt decyzji poprzedniego zarządu Enea S.A.). Marcin Pawlicki zapewnił, że przewidziane są także spotkania z w/w spółkami z GK Enea. Padła deklaracja o tym, że nie będą one omijane. Strona społeczna wystosowała postulat, aby wszystkie Spółki GK Enea pracujące na rzecz obszaru dystrybucji stały się członkami Związku Pracodawców Energetyki.

Na koniec spotkania Strona Społeczna przestawiła propozycję ustalenia konkretnej daty następnego spotkania, na którym z jednej strony zidentyfikowane będą zagrożenia oraz szanse dla obszaru dystrybucji związane z  procesem transformacji, a z drugiej strony zostaną określone środki dzięki którym zabezpieczone zostanie bezpieczeństwo pracowników obszaru dystrybucji w procesie transformacji.

Jako wstępny termin następnego spotkania uzgodniono- 12 stycznia 2020 roku.

 

Spotkanie w min Soboniem


 


Wiadomość tą wyświetlono 2011 razy.