Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele 5 Komisji Podzakładowych wchodzących w skład Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe, już czwarty rok w tym terminie spotykamy się w listopadzie i odwiedzamy grób zmarłego w 2005 roku Przewodniczącego NSZZ Solidarność z Bydgoszczy  Bernarda Paszkiewicza.

Tematyka poruszana podczas zebrania:

-Spory zbiorowe w Enea S.A. i Enea Operator,- omówiono projekt porozumienia  na okoliczność prywatyzacji ENEA S.A.

-Sad Arbitrażowy -członkowie Prezydium MK zostali  upoważnieni do zreferowania sprawy przed Sądem.

-Struktura związku na kadencję 2010-2014 –ustalono parytety wyborcze na delegata na WZD  NSZZ Solidarność ENEA.

-Ubezpieczenia pracownicze –członkowie zespołu powołanego do tego tematu zdali relację  z postępu prac nad wyłonieniem jednego ubezpieczyciela dla GK Enea.

-Nieprawidłowości w korzystaniu z ZFŚS –omówiono przebieg kontroli w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp Enea Operator.

-Bezpieczeństwo systemów IT- negatywnie oceniono uchwałę Zarządu w tej sprawie, tematyka uchwały powinna się znaleźć w Regulaminie Pracy.

-Restrukturyzacja wewnętrzna –wydzielanie służb z Operatora bez  stosownych uzgodnień stanowi złamanie wcześniej zawartych porozumień.

-Dezinformacja płynąca `z ENEA Kuriera- w wewnętrznym informatorze pojawiają się nieprawdziwe informacje –sprawa zostanie poruszona na spotkaniu z Zarządem ENEA S.A.

Dokumenty przyjete podczas posiedzenia-kliknij tutaj

 


Wiadomość tą wyświetlono 6726 razy.