Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

KWK Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) poinformowała o przyznaniu dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Lublinie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem LWB zostało przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 33,7 mln zł na podstawie zapisów tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Przyznane środki mają być wypłacone spółce w trzech miesięcznych transzach z przeznaczeniem na dofinansowanie części wynagrodzeń Pracowników oraz pokrycie części składek na ubezpieczenia społeczne za okres wrzesień - listopad 2020 r.

Spółka zastrzega, że otrzymane dofinansowanie podlega rozliczeniu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy i jego ostateczna wysokość będzie ustalona po dokonaniu tego rozliczenia.

źródło CIRE.PL

 

 

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 1046 razy.