Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

1 listopada 2020 r. wejdzie w życie nowa umowa ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników naszej Grupy oraz członków ich rodzin

Przedstawiona oferta ubezpieczenia zawiera nowe warianty gwarantujące podwyższenie świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwych wypadków oraz rozszerza pakiety rodzinne o ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków i ciężkich zachorowań.

W nowej ofercie skrócono również minimalny okres pobytu w szpitalu, za który będzie wypłacane świadczenie. W ramach pakietów ubezpieczeni mogą również skorzystać z tzw. karty aptecznej, która gwarantuje zwrot wydatków poniesionych w aptekach po pobycie w szpitalu.

Nadal dostępne będą obowiązujące dotychczas, ponadstandardowe warunki ubezpieczenia, takie jak: rozszerzony katalog ciężkich zachorowań, włączenie do ubezpieczenia w ramach operacji chirurgicznych cesarskiego cięcia, traktowanie na potrzeby ubezpieczenia partnera życiowego jako współmałżonka, szeroka definicja zawału serca i udaru mózgu, ochrona od następstwa nieszczęśliwych wypadków w drodze z i do pracy, odpowiedzialność ubezpieczyciela za wypadki powstałe w czasie uprawiania sportu rekreacyjnego.

Osoby, które są zainteresowane kontynuacją lub zawarciem umowy ubezpieczenia, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oferty w strefie pracownika (intranet):

https://intranet.enea.pl/pracownik/Strony/Benefity%20pracownicze/Ubezpieczenie-PZU.aspx

Szczegółowe informacje można też uzyskać w siedzibach NSZZ Solidarność.

Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia należy składać do 23 października 2020 r.

Nie dotrzymanie terminu może oznaczać przerwę w ochronie ubezpieczeniowej. Z oferty mogą skorzystać również pracownicy i ich bliscy, którzy dotychczas się nie ubezpieczali.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2219 razy.