Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

 

W Poznaniu spotkały się strony, które w lutym 2020 r. uzgodniły  zasady Wspólnej Działalności Socjalnej w Grupie Kapitałowej Enea w tym roku (WDS). Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony związkowej. Strona Administratora WDS uczestniczyła w spotkaniu w trybie stacjonarnym, a przedstawiciele związków zawodowych w trybie mieszanym (stacjonarnym i wideokonferencyjnym). W związku z pandemią administrator WDS zmienił terminy składania wniosków o dofinansowanie do grupowych wyjazdów krajowych i zagranicznych ( 30 czerwca), oraz zawiesił dofinansowanie do  grupowej działalności sportowo-rekreacyjnej. 

Na wstępie poinformowano nas, że zgłosiło się 44 organizatorów, którzy chcą uzyskać dofinansowanie do grupowych wyjazdów.  Następnie przedstawiono opinie poszczególnych organizacji związkowych w tym temacie. Opinie były sprzeczne. Poinformowano nas również, że pracodawcy z GK Enea nie widzą możliwości dofinansowania grupowych wyjazdów i imprez sportowo rekreacyjnych ( nie chcąc narażać swoich Pracowników na zarażenie się koronawirusem).

Wywiązała się dyskusja, w której przedstawiciele NSZZ Solidarność poprosili o podstawę prawną takich działań, tym bardziej , że obostrzenia związane z pandemią w całym Kraju stopniowo są łagodzone. Dodatkowo zasugerowaliśmy, że bardziej niebezpieczne jest wysyłanie dzieci na kolonie i obozy. Spotykają się tam ze swoimi rówieśnikami z całego kraju i narażają się na zakażenie. Większość dzieci nie wykazuje objawów zakażenia (przechodzą koronawirusa bezobjawowo). Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych i tak organizują wyjazdy grupowe i korzystają z dofinasowań indywidualnych. Polityka państwa idzie w kierunku odmrażania gospodarki w tym również działalności turystycznej (bon wakacyjny na dzieci-500 zł), a nam tymczasem proponuje się zamrożenie dofinansowań z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 W odpowiedzi usłyszeliśmy nie ma podstawy prawnej zakazującej dofinansowań do w/w działalności jednakże stroną WDS są również pracodawcy, którzy przez swoich przedstawicieli mogą próbować zmieniać wcześniej uzgodniony Plan .  

Na zakończenie  przedstawiono nam uzgodnienie dotyczące zawieszenia do końca roku dofinansowań do grupowych wyjazdów oraz imprez sportowo rekreacyjnych.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność nie podpisali takiego uzgodnienia.

Uzgodnienie Planu WDS


Wiadomość tą wyświetlono 3258 razy.