Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj
18.12.2019 Nie tylko o płacach w Enea Pomiary.
Dodano: 18 Grudzień 2019r. 13:07

W odpowiedzi na zaproszenie NSZZ Solidarność do rozpoczęcia negocjacji płacowych, których celem jest  uzgodnienie polityki płacowej w Enea Pomiary (EP) w 2020 r. zarząd EP zaprosił przedstawicieli związków zawodowych do siedziby Spółki. Ze strony pracodawcy w rozmowach uczestniczyli prezes Aleksander Wilski i v-ce prezes Mirosław Jamroży.

Przed rozpoczęciem rozmów płacowych przedstawiono inne ważne tematy , które  wymagały uzgodnienia:

1.Rozkład czasu pracy w 2020 r. Dni roboczych w 2020 r. będzie 250, co średniomiesięcznie daje 168 godzin. Dni dodatkowo wolne za święta przypadające w soboty w 2020 r. ( 15 sierpnia i 26 grudnia). Uzgodniono, że podobnie jak w GK Enea dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r.

2.Posiłki profilaktyczne w 2020 r. Po krótkich negocjacjach uzgodniono wzrost kwoty na posiłki profilaktyczne z 13,50 zł. do 14,50 zł.

3. Aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Strony dialogu społecznego widzą potrzebę przeglądu i aktualizacji zapisów ZUZP uwzględniając specyfikę EP.

Wracając do tematyki płacowej, strona pracodawcy przedstawiła rozliczenie rozdysponowania kwot indywidualnych podwyżek w 2019 r. Podwyżki otrzymało 8 osób. Zarząd rozliczył się też z wydatkowania 1 % funduszu nagród wynikającego z zapisów ZUZP- 68 osób otrzymało nagrody.

Przedstawiono planowane wyniki Spółki za 2019 r. oraz reperkusje wynikające z podniesienia płacy minimalnej w kraju od stycznia 2020 r.( 53 osoby dostaną z klucza podwyżki płacy zasadniczej, stawka akordowa dla inkasentów wzrośnie o 7 %). Fundusz płac na 2020 r. dzięki temu wzrośnie o 2,21 %. Zarząd ustosunkował się do propozycji NSZZ Solidarność (wzrost funduszu płac na 2020 r. o 10 %). Taki wzrost wynagrodzeń wymaga zgody właściciela, na ten moment takiej zgody nie ma. W kolejnej Spółce strony zgodziły się z propozycją, żeby wzrost wynagrodzeń był negocjowany na szczeblu Grupy Kapitałowej Enea. Negocjacje będą kontynuowane.

Wcześniejsze spotkania w EP


Wiadomość tą wyświetlono 2614 razy.