Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Zarząd Enea Operatora zaprosił stronę społeczną do Poznania by załatwić najpilniejsze tematy wymagające uzgodnienia w tej Spółce.

Spotkanie otworzył prezes Andrzej Kojro.

Następnie Pani dyr. Katarzyna Jarzębińska przedstawiła wiele negatywnych uwag jakie otrzymała, w związku ze zmianą godzin pracy Posterunków Energetycznych (PE) ,które znalazły się w nowym Regulaminie Pracy (RP). Następnie  zaproponowała powrót  godzin pracy PE jakie obowiązywały do 1 grudnia 2019 r. Przedstawiciele Ruchu Ciągłego odmówili podpisania takiego uzgodnienia. Po burzliwej dyskusji strony ustaliły, że gotowe są warunkowo podpisać uzgodnienie. Podpisano je ze sformułowaniem, że poprzednie regulacje będą obowiązywały do czasu podpisania nowej treści w RP dotyczącej czasu pracy na PE. Do końca pierwszego kwartału 2020 r. strony dały sobie czas na załatwienie tego tematu.

Negocjacje płacowe dotyczące waloryzacji płac w 2020 r.

Prezes Andrzej Kojro  wprowadził zebranych w tematykę spraw płacowych i finansowych. Oczywiście jak co roku było czarnowidztwo i wysłuchaliśmy informacji o czekającym nas trudnym roku. Wspomniano też o zaleceniach  Urzędu Regulacji Energetyki (URE)-„zaciskanie pasa”. Temat uzupełnił Józef Aleszczyk – vice prezes zarządu ds. finansowych. Wysłuchaliśmy kolejnej porcji informacji o: słabszym wyniku za 2019 r. ,kosztach planowanych i rzeczywistych,  EBID-zie. Prezes M. Szymankiewicz wspomniał o kończącym się okresie regulacyjnym, oraz liczeniu kosztów Pracowniczych do taryfy zatwierdzanej przez URE. Po tym wstępie J. Aleszczyk złożył procentową propozycję podwyższenia funduszu wynagrodzeń. Była ona na tyle niska, że nawet  nie warto o niej pisać. Po krótkiej dyskusji postanowiono kontynuować rozmowy płacowe, po zamknięciu roku obrachunkowego oraz poznaniu nowej taryfy dystrybucyjnej.

Nagroda na Boże Narodzenie (Karpiowe) Zgodnie z ustaleniami korporacyjnymi bez zbędnych ceregieli uzgodniono wysokość nagrody- 1000 zł. Uprawnionymi do nagrody są Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 listopada 2019 r. i będący nadal w zatrudnieniu. Wypłata nagrody nastąpi nie później niż do 13 grudnia 2019 r.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

1.Standaryzacja i etatyzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. Strona społeczna ponownie zwróciła się o udostępnienie tego dokumentu. Poinformowano nas, że na najbliższym spotkaniu standaryzacja obejmująca ok. 80% działalności Operatora  zostanie nam zaprezentowana i przekazana.

2.Protokół dodatkowy do Porozumienia o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zmiany związane są z restrukturyzacją Zakładu Usług Pomiarowych oraz pracą w warunkach szczególnych. Jednym z ważnych elementów było uzgodnienie dotyczące wymagań co do wykształcenia na stanowiskach specjalistów. Ustalono, że wymóg wyższego wykształcenia będzie rekompensowany 5 letnim stażem pracy.  Strony podpisały wymagane dokumenty.

3.Karty ryzyka zawodowego. Czy osobom narażonym na kontakt z kleszczami zostało to wpisane do kart ryzyka (temat poruszany na poprzednim spotkaniu). Niestety jeszcze tego nie zrobiono…

4. Odznaczenia Państwowe przyznane Pracownikom Operatora przez Prezydent RP w 2017 r.  Temat również poruszany na poprzednim spotkaniu. Dalej nie załatwiony…

5.Enea Logistyka jako spółka Córka Operatora. Strona związkowa poprosiła o potwierdzenie informacji o powołaniu Spółki od 1 stycznia 2019 r. Zarząd poinformował, że Spółka nie powstanie od 1 stycznia 2019 r. W tym temacie zostanie zorganizowane spotkanie, na którym zostaną omówione skutki społeczne proponowanych zmian.

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.

Nagroda na Boże Narodzenie w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 4084 razy.