Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
25.07.2019 r. Nowy Prezes URE
Dodano: 25 Lipiec 2019r. 09:49

2 czerwca 2019 r. upłynęła kadencja Macieja Bando na stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Kancelaria Premiera Rady Ministrów 26 czerwca 2019 r. ogłosiła powtórny konkurs na szefa URE, gdyż poprzedni z 30 kwietnia zakończył się bez wyłonienia żadnego kandydata. Zgodnie z prawem, Prezesa URE wskazuje premier spośród kandydatów wyłonionych w konkursie na jedną, 5-letnią kadencję.

24 lipca 2019 r. Ministerstwo Energii poinformowało, że nowym prezesem URE został Rafał Gowin . Nominację wręczył Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Rafał Gawin był dotąd zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE.

Jednocześnie Minister podziękował Maciejowi Bando za dotychczasowa pracę.

 

Kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest Regulatorem rynku energii, centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Do kompetencji Prezesa URE należą m.in.: udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach. Prezes Urzędu zajmuje się też kontrolowaniem standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sprawdzaniem na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1977 razy.