Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność (ZRG). Zebranie rozpoczął Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz, który w krótkich słowach podsumował najważniejsze wydarzenia 2018 r. oraz podziękował wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczą w pracach Regionu.

Tematyka obrad ZRG:

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (13.11.2018 r.)

2. Obchody 37 rocznicy stanu wojennego. Podsumowano uroczystości związane z wprowadzeniem stanu wojennego, oraz pacyfikacją ZM URSUS w Gorzowie.

3.Zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Radca Prawny ZRG Anna Forstner- Kluj przedstawiła najważniejsze zmiany w ustawie, która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

4.Ochrona danych osobowych RODO. Przyjęto uchwały porządkowe związane z tym tematem. Członkowie Regionu wypełnili stosowne oświadczenia.

5.Struktura branżowa Domów Pomocy Społecznej. Przyjęto uchwałę umożliwiającą zrzeszanie się DPS-ów z naszego Regionu w strukturach krajowych.

6.Szkolenia związkowe. Podsumowano szkolenia -Wszechnica związkowa, -Społeczna Inspekcja Pracy.

7. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). ( Górzykowo 12.12.2018 r.) K.Gonerski zapoznał zebranych z tematyką posiedzenia WRDS.

8. Spotkanie z Posłem RP Jarosławem Porwichem. Były Przewodniczący ZRG przedstawił najważniejsze tematy jakim aktualnie zajmuje się Sejm RP.

9.Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Omówiono sytuację w Szpitalu w Obrzycach, oraz w szkolnictwie.

10.Nagroda Feniks. Wnioski o przyznanie nagrody Feniks za działalność na rzecz związku w 2018 r. można składać do 29 stycznia 2019 r.

11.Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) –( Gdańsk 11-12.12.2018)  W. Rusakiewicz zrelacjonował pierwsze w kadencji 2018-23 zebranie KK .

12.Następne posiedzenie ZRG. Wstępnie ustalono termin 29 styczeń 2019 r.

Po zakończeniu roboczej części zebrania odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne. W spotkaniu oprócz ZRG  i Posła J.Porwicha uczestniczył Kapelan Gorzowskiej Solidarności Ks. Andrzej Szkudlarek oraz członkowie Koła Emerytów i Rencistów. Jak zwykle prze takich spotkaniach był opłatek, życzenia, kolęda oraz atmosfera która przybliżyła nas do Świąt Bożego Narodzenia.

Wcześniejsze zebrania ZRG

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 4900 razy.