Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj
17.12.2018 Robocze spotkanie w Enea Centrum
Dodano: 17 Grudzień 2018r. 21:58

Zarząd Enea Centrum zaprosił stronę związkową do Poznania by porozmawiać o sprawach, które wymagają pilnego załatwienia i stosownych uzgodnień.

Tematyka spotkania:

1.Badanie satysfakcji Pracowników. Strona pracodawcy przedstawiła analizę podsumowująca przeprowadzone badania.  Tylko 27,6 % Pracowników EC wzięło udział w ankiecie (średnia w GK Enea to 32,3 %). Tak niski udział Pracowników w badaniach może sugerować, że uzyskane wyniki nie są wiarygodne i zdaniem strony społecznej należy się zastanowić nad celowością dalszego kontynuowania badań i ponoszeniu kosztów z tym związanych.

2.Profilaktyka sanatoryjna. Podpisano uzgodnienie dotyczące ilości skierowań do sanatorium w 2019 r. -120. Stronę społeczną poinformowano też, że Spółka ogłosiła przetarg otwarty na to świadczenie. Zapisy ZUZP są jednoznaczne, dlatego postępowanie pracodawcy jest bardzo dziwne.

3.Regulamin Pracy (RP). Przedstawiono aktualizację zapisów RP wynikającą miedzy innymi z RODO. NSZZ Solidarność zgłosił swoje propozycje aktualizacji dotyczące miedzy innymi zwolnień chorobowych.   

4.Procedury rekrutacji. Strony uzgodniły uaktualnione procedury.

5.Regulamin premiowania kadry menadżerskiej ZPC. NSZZ Solidarność przedstawił swoje propozycje zmian do przedstawionych dokumentów.

6.Aktualizacja źródeł prawa pracy. Pracownicy EC nie są równo traktowani, wynika to z różnych norm prawa pracy jakim są objęci, przyczyna to z uwarunkowania historyczne. Pracodawca zaproponował uporządkowanie tego tematu, poprzez aktualizacje zapisów ZUZP. Uzgodnienia wymaga: tabela płac zasadniczych, taryfikator kwalifikacyjny, wykazy pracowników pracujących w porze nocnej i w systemie zmianowym. Pracodawca widzi też konieczność zapisania w ZUZP motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Powołany zostanie zespół do załatwienia tej tematyki, strona społeczna zostanie zaproszona do pracy w tym zespole.

7.Propozycja włączenia do płacy zasadniczej pozapłacowych świadczeń. Pracodawca zaproponował włączenia do płacy zasadniczej ekwiwalentów za: herbatę, krem, mydło, ręczniki. Temat do dalszych uzgodnień.

8. Umowy śmieciowe. Temat poruszyli przedstawiciele NSZZ Solidarność, chodzi o skalę tego typu umów. Poinformowano nas, że przez rok zredukowano liczbę umów śmieciowych z 200 do około 40.

Wcześniejsze spotkania w EC

Zmiany w zarządzie EC


Wiadomość tą wyświetlono 4197 razy.