Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Górzykowie na III plenarnym posiedzeniu w 2018 r. spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS). Na 30 członków Rady w posiedzeniu uczestniczyło 17. Wśród nieobecnych była Marszałek i Wojewoda. Dzięki Bogu byli obecni pozostali przedstawiciele tych Urzędów i Rada mogła podejmować stanowiska i wyrażać swoje opinie.

 Tematyka obrad:

1. Stanowisko w sprawie rynku pracy w kontekście zatrudniania obcokrajowców. Przyjęto zaległe stanowisko w tym temacie. Na ostatnim zebraniu WRDS w Mierzęcinie nie można go było przyjąć- brak przedstawicieli Marszałka i Wojewody.

2.Opinia w sprawie projektu Lubuskiego Planu na Rzecz Zatrudnienia na 2019 r. Po zapoznaniu się z prezentacją Rada pozytywnie zaakceptowała w/w. projekt. W dyskusji podkreślono, że wykluczenie komunikacyjne wielu gmin, uniemożliwia aktywizację zawodową mieszkańców tych gmin.

3.Stanowisko w sprawie Rozwoju Szkolnictwa Akademickiego w Gorzowie Wlkp. Po dyskusji z Mierzęcina przygotowano i przyjęto stanowisko dotyczące tego tematu.

4. Wystąpienie przedstawiciela Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uzupełnieniem tematu dotyczącego szkolnictwa wyższego była prezentacja przygotowana przez Uniwersytet Zielonogórski.

Ponieważ było to ostatnie zebranie w tym roku, były również życzenia świąteczno-noworoczne.

Wcześniejsze zebrania WRDS

 


Wiadomość tą wyświetlono 3313 razy.