Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis (ES).

Tematy poruszane podczas spotkania:

1.Nagroda na Święta Bożego Narodzenia. Prezes Sławomir Bielecki poinformował zebranych, że zarząd ES podjął decyzję o wypłacie 10.12.2018 r. nagrody w wysokości 850 zł. Strona społeczna podkreśliła, że oczekiwania były znacznie większe.

2.Tematy płacowe. Zarząd przedstawił podsumowanie realizacji porozumienia płacowego z 21 marca 2018 r, oraz wyraził gotowość rozmów na temat ustalenia polityki płacowej w 2019 r. ( wstępnie uzgodniono termin - 30 styczeń 2019 r.)

3.Tabela płac zasadniczych w ES.  Po długich konsultacjach wypracowano wspólne stanowisko w/s tabeli płac zasadniczych (od 2013 r. nie była ona aktualizowana). Jako model przyjęto tabelę z Operatora. Okres dojścia do tej tabeli ma wynosić maksymalnie 2 lata.

4.Procedury rekrutacji wewnętrznej. Po ostatnim spotkaniu nie wpłynęły uwagi do zaproponowanych procedur, przyjęto je do stosowania w ES.

5.Badanie satysfakcji Pracowników. Przedstawiono krótką analizę przeprowadzonych badań. W badaniu wzięło udział 44 % Pracowników ES ( średnia w GK Enea to 32 %). Strona społeczna krytycznie odniosła się do celowości wydatkowania funduszy na takie cele.

6.Posiłki profilaktyczne. Dyskutowano o problemach z interpretacją zapisów ZUZP przy pracy powyżej 8 godzin. Potrzebna jednakowa interpretacja, która będzie stosowana przez wszystkich przełożonych.

7. Emerytury pomostowe. W dalszym ciągu nie zmieniono nazewnictwa stanowisk pod kątem uprawnień do emerytur pomostowych, zgodnie z wytycznymi ZUS. Nie wszyscy Pracownicy rozumieją potrzebę zmian. Konieczna akcja informacyjna w tym temacie.

8.Nazewnictwo stanowisk. Niestety mimo wcześniejszych sygnałów temat nazewnictwa stanowisk w Gorzowskim Oddziale dalej nie został załatwiony. Tylko tam zamiast elektromonterów występują jeszcze monterzy i robotnicy wykwalifikowani. Tematem zajmie się  zarząd ES.

Na zakończenie Sławomir Bielecki w imieniu całego zarządu ES z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia złożył życzenia dla wszystkich obecnych, a za ich pośrednictwem dla całej  Załogi ES.

Wcześniejsze spotkania w ES


Wiadomość tą wyświetlono 2317 razy.