Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wlkp. dołączył do grona szkół, które Grupa Enea objęła swoim patronatem. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 19 września 2018 r. Dzięki niej współpraca ze szkołą, która rozpoczęła się wiele lat temu, będzie kontynuowana i rozszerzana.

Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wlkp. to szkoła, której historia sięga lat 40. minionego stulecia. Przez ponad 70 lat swojego istnienia ukończyło ją prawie 11 tysięcy absolwentów, w różnych zawodach i specjalnościach, jak np.: elektryk, elektromechanik, elektroenergetyk, technik aparatury kontrolno-pomiarowej, technik automatyki przemysłowej, elektromonter. Zespół Szkół Elektrycznych od 2006 r. znajduje się na liście najlepszych szkół w ogłaszanym przez "Perspektywy" rankingu, otrzymując co roku "Tarczę złotej szkoły". Ten sukces to przede wszystkim efekt dobrej zdawalności matury i egzaminów kwalifikacji zawodowych. Szkoła może pochwalić się również licznym gronem olimpijczyków i finalistów ogólnopolskich konkursów.

Enea współpracuje ze szkołą już od kilku lat, m.in. wspiera finansowo doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki dla uczniów, uczestniczy w targach edukacyjnych. Nowa umowa to rozszerzenie i wzmocnienie współpracy. Grupa Enea będzie miała swój udział w rozwijaniu programów oraz zorganizuje: praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, wycieczki dydaktyczne na terenie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, a także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów branżowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich.

„Energetycy to bardzo ważna i ceniona grupa zawodowa. To na nich polegają ludzie w sytuacjach kryzysowych, dlatego podstawą w tym zawodzie jest solidne wykształcenie. Tym bardziej cieszę się, że kolejne pokolenia mogą rozwijać swoją pasję, zdobywać wiedzę i umiejętności w tak dobrej szkole. Wierzę, że 70 lat tradycji wpłynie pozytywnie na edukację młodzieży i zachęci do kontynuowania swojej kariery zawodowej w naszej spółce” - Tadeusz Dachowski, wiceprezes ds. bezpieczeństwa pracy w Enei Operator.

„ Od 1946 r., kiedy powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, placówka współpracowała z miejscowym zakładem energetycznym. Przez lata zmieniał on swoją nazwę, a współpraca trwa do dziś. Nasi uczniowie od lat odbywają miesięczne praktyki zawodowe, korzystają z wycieczek technicznych. By byli dobrze przygotowani do pracy, muszą korzystać z najnowszych urządzeń i osprzętu; mieć dostęp do ośrodków szkoleniowych, by po skończeniu szkoły z kompletem uprawnień mogli pracować na konkretnych stanowiskach, zasilając szeregi załogi Enei” - podkreśla Stanisław Jodko, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych.

Grupa Enea do końca tego roku planuje podpisanie w sumie 14 umów patronackich ze szkołami branżowymi i technicznymi na terenie działania swoich spółek. Gorzowski Elektryk jest piątą placówką, która dołączyła do grona szkół objętych patronatem Enei. Kolejne uroczystości planowane są jeszcze we wrześniu i październiku.


 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1969 razy.