Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Zielonej Górze spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście -członkowie zarządów: Enea Operator-Tadeusz Dachowski i Enea Serwis –Piotr Bogusławski.

Pierwszy dzień  obrad KM poświęcony był szkoleniom. Przypomnieliśmy sobie podstawy prawne działalności związkowej, uprawnienia poszczególnych władz związkowych. W ramach rozwoju związku poznaliśmy metody polegające na wizualizacji i komunikacji przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji. Ugruntowaliśmy wiedzę w zakresie pisania stanowisk i uchwał.

Tematy poruszane podczas kolejnych dni obrad:

1. Odczytano i przyjęto protokół z 7.06.2018 r.

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania ( Przyłęsko 7.06.2018 r.) Członkowie Prezydium zdali relacje z najważniejszych zdarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

3.Umowa społeczna. Omówiono przebieg negocjacji związanych z zawarciem nowej umowy społecznej. Przedstawiono jej główne założenia. Negatywnie oceniono postawę pracodawców w tym temacie, ustalono harmonogram  działań w przypadku dalszego pozorowania dialogu.

4.Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w GK Enea.  Omówiono przebieg prac związanych z aktualizacją zapisów porozumienia o stosowaniu ZUZP w Operatorze, oraz protokołów dodatkowych dotyczących odprawy emerytalnej. Przedstawiano też wyniki rozmów w Spółkach dotyczące zawierania porozumień o stosowaniu ZUZP Enea S.A. 

5.Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). K. Gonerski zdał relację z nadzwyczajnego posiedzenia KK jakie odbyło się w Gdańsku 7 sierpnia. W 5 godzinnym spotkaniu uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rządu RP. Przedstawiono postulaty związku. Następne posiedzeniu KK odbyło się 29 sierpnia. Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła odpowiedź rządu na postulaty związku.

6.Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyków i Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. M. Boiński i R. Jusis zdali relacje z w/w posiedzeń władz branżowych. Napięta sytuacja w Energetyce doprowadziła do rozpoczęcia akcji protestacyjnej.5 października odbędzie się pikieta przed siedzibą PGE w Warszawie. Jeżeli po pikiecie sytuacja w energetyce nie ulegnie poprawie, odbędzie się manifestacja przed siedzibą Ministerstwa Energetyki (19.10.2018 r.)

7. RODO-ochrona danych osobowych. Omówiono materiały przesłane prze Komisję Krajową materiały. Wskazane szkolenie z tej tematyki.

8.Sytuacja w Spółkach GK Enea.

 Enea Operator Umowa o zakazie konkurencji-omówiono korespondencję w tym temacie z zarządem Operatora. Decyzja podpisać czy nie należy do Pracowników. -Dyżury domowe. Ryczałt za pełnienie dyżuru zapisany w ZUZP zdaniem wielu jest zbyt niski. Wystąpimy do zespołu ds. ZUZP o jego podwyższenie. Zmiana struktury organizacyjnej- przenoszenie Departamentów do Oddziałów Dystrybucji. Dyskusja na ten temat wskazała na właściwy kierunek proponowanych zmian.

Enea Centrum- Omówiono proponowane zmiany struktury organizacyjnej- czekamy na uwagi. Kończą się umowy ramowe, zwlekanie z ich przedłużeniem budzi niepokój o przyszłość Spółki. Niepokojące są informacje o pomysłach związanych z lizingowaniem Pracowników i powołaniem nowej Spółki nieobjętej postanowieniami ZUZP. Nie pozwolimy na realizację takich pomysłów. Omówiono zmiany kadrowe w zarządzie. 

Enea Logistyka. Omówiono zmiany w zarządzie.

Enea Serwis- Dysproporcje płacowe- temat dalej nie załatwiony. Podział kwot na podwyżki indywidualne budzi wiele emocji i domysłów. Wskazane dokładne rozliczenie tego funduszu.

Enea S.A.  Zmiany w regulaminie  pracy, a właściwe nowy regulamin. Z ciekawostek - znajdują się tam zapisy o możliwości czytania maili oraz wiadomości sms przez pracodawcę, ponadto o Geolokalizacjji telefonów (inaczej mówiąc o możliwości śledzenia lokalizacji telefonów) obowiązek o informowaniu pracowników o takiej możliwości nakłada RODO. Można zgłaszać uwagi.

9.Działalność Społecznej Inspekcji Pracy (SIP). Obecna kadencja SIP dobiega końca. Omówiono proponowane zmiany do regulaminu wyborów SIP, oraz struktur SIP.

10. Sprawy różne: –Szkolenia- jakość szkoleń dalej się obniża. Temat dalej nie załatwiony. Oszczędzanie na tej działalności jest niegodziwe. Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne. Niepokojące są też informacje o oszczędzaniu na sprzęcie BHP. Zaproszenia na manewry ratownicze oraz Pielgrzymkę do Skrzatusza. Płacenie za nadgodziny oraz pracę w dni wolne. Wyjaśniono wątpliwości związane z tą tematyką. Starzejący się tabor transportowy, oraz problemy z jego naprawą- wskazana odbudowa warsztatów do drobnych napraw.

11. Ustalono termin następnego zebrania KM. (8-9.11.2018) Zebranie zorganizuje Komisja Podzakładowa z Bydgoszczy.

Wcześniejsze zebrania KM

 


Wiadomość tą wyświetlono 2091 razy.