Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Zarząd Enea Operatora zaprosił do Poznania stronę społeczną by uzasadnić proponowane zmiany struktury organizacyjnej Spółki. Zarząd proponuje przenieść dwa Departamenty z Poznania do Oddziałów Dystrybucji (OD) ( Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym do Bydgoszczy a Departament Logistyki i Zakupów do Szczecina). Uzasadnieniem takich zmian jest: zarządzanie hybrydowe, problemy z naborem kadr w Poznaniu, decentralizacja, wzmacnianie Oddziałów Dystrybucji, zrównoważony rozwój-odbudowa Małych Ojczyzn. Proponowane zmiany podobno nie pociągną za sobą skutków społecznych : „ co do zasady nie nastąpi zmiana miejsca pracy, a w przypadku takiej potrzeby odbędzie się to za zgodą pracownika”. Zapewniano nas, że żaden Pracownik nie będzie zmuszany do zmiany miejsca pracy.   Z tą opinią nie zgadza się strona związkowa. Podobne zapewnienia słyszeliśmy przy powstawaniu Centrum Usług Wspólnych (nikt na niczym miał nie stracić).

Ze strony społecznej padały argumenty za i przeciw proponowanym zmianom.  Tych pierwszych było więcej- kierunek zmian słuszny, tylko dlaczego zostały pominięte Oddziały Dystrybucji Gorzów Wlkp. i Zielona Góra.  Wskazane jest też danie większej niezależności OD- poprzez przyznanie budżetów. Zasadna  jest też odbudowa Posterunków Energetycznych- wzorem Posterunków Policji. W przypadku pojawienia się skutków społecznych domagamy się uzgodnień ze związkami zawodowymi.

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że program ma charakter pilotażowy- po roku zostanie oceniony i wtedy ewentualnie będzie możliwe przenoszenie Departamentów do pozostałych OD (Gorzów Wlkp. i Zielona Góra).  Temat budżetów dla OD jest do przeanalizowania. Z dzisiejszej dyskusji zarząd wyciągnie wnioski i podejmie odpowiednie decyzje.

Korzystając ze spotkania z Operatorem, poruszyliśmy jeszcze dwa tematy:

1. Standaryzacja i etatyzacja. Zespoły robocze wypracowały wnioski i kierunki, na które aktualnie Operatora nie stać…

2. Odprawa emerytalna –protokół dodatkowy do porozumienia o stosowaniu zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). (wydłużenie z trzech do sześciu miesięcy okresu przejścia na ustawową emeryturę, z zachowanie odprawy emerytalnej wynikającej z  zapisów ZUZP). Po spotkaniu podpisaliśmy stosowny protokół dodatkowy do porozumienia o stosowaniu ZUZP, w wersji wcześniej uzgodnionej i podpisanej w Enea S.A..

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.


Wiadomość tą wyświetlono 2599 razy.