Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj
23.08.2018 Obradowała KSE NSZZ Solidarność.
Dodano: 24 Sierpień 2018r. 15:42

W Gubinie spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE). Tematyka Obrad:

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KSE (5.06.2018 Poznań)

2.Informacja z działalności Prezydium Rady KSE. Członkowie Prezydium przedstawili najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Rady.

3.Sytuacja w Grupach Energetycznych (GE). Przedstawiciele poszczególnych GE zdali relację z najważniejszych problemów z jakimi borykają się w tych podmiotach. Rada przyjęła dwa stanowiska dotyczące: problemów, które utrudniają właściwe funkcjonowanie poszczególnych grup oraz utrudnianiu dialogu trójstronnego. Prezydium przedstawiło stanowisko jakie zostało wysłane na Krajowy Zjazd Delegatów.

4. Relacja ze Zjazdu Wyborczego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (KSGiE). Nowym przewodniczącym został wybrany Jarosław Grzesik.  W skład 22 osobowej Rady KSGiE weszło 4 przedstawicieli KSE. Do Komisji rewizyjnej wszedł 1 przedstawiciel KSE.

5.Zespół Trójstronny ds. branży energetycznej. Przedstawiono zmiany w przedstawicielstwie strony społecznej w zespole.

6.Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Krajowej (KK).Członkowie KK przedstawili relacje ze spotkania w Premierem Mateuszem Morawieckim.

7.RODO –ochrona danych osobowych. Przesłany przez Prezydium KK materiał budzi wiele wątpliwości. Czekamy na dodatkowe materiały w tym temacie.

8.Preliminarz budżetowy. Przedstawiono planowane przychody , wydatki oraz aktualny stan finansów KSE.

9.Ankiety osobowe, strona internetowa. Komisje, które nie przesłały ankiet osobowych poproszono o jak najszybsze ich przesłanie do biura KSE. Poproszono też o przesłanie aktualnych danych członków KSE , celem ich umieszczenia na stronie internetowej.

10.Funkcjonowanie Społecznej Inspekcji Pracy (SIP). Koordynacją działania SIP w poszczególnych grupach zajmuje się sekretarz KSE – Robert Jusis. Prośba o przesłania danych SIP w poszczególnych grupach.

11.COP 24. Relacja z konferencji jaka odbyła się w Katowicach.

Wcześniejsze zebrania KSE

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1680 razy.