Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

Grupa Enea miała w pierwszym kwartale 2018 roku 240 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 702 mln zł EBITDA.- podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników. Przychody sięgnęły 2.989 mln zł.

Najwyższa EBITDA, 297 mln zł zrealizowana została w obszarze dystrybucji (wzrost o 13,4 proc.). EBITDA obszaru wytwarzanie wyniosła 227 mln zł (wzrost o 12,4 proc.), zaś obszaru obrotu 53 mln (wzrost o 3,9 proc.). Jedynie obszar wydobycie, gdzie natrafiono na przejściowe trudności geologiczne, miał gorszy wynik EBITDA niż przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 240 mln zł wobec 295 mln zł rok wcześniej.

Grupa podkreśla, że w wynikach za pierwszy kwartał wyraźnie widoczne są też efekty zwiększenia mocy wytwórczych Grupy za sprawą uruchomienia nowego bloku o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice oraz przejęcia Elektrowni Połaniec - wytwarzanie energii elektrycznej w I kwartale wzrosło o 68,7 proc. r/r, wynika ze wstępnych danych.

Wzrósł również wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym do 5,6 TWh z 5,0 TWh (o 11,4 proc. r/r), a sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 5,18 TWh z 4,98 TWh (o 4,2 proc. r/r).

Ostateczne wyniki  I kwartału opublikowane 24.05.2018 r.:

Zysk operacyjny wyniósł w I kwartale 2018 roku 338,8 mln zł wobec 382,6 mln zł zysku rok wcześniej.EBITDA grupy wyniosła 702,1 mln zł wobec 666,4 mln zł rok wcześniej. Najwyższa EBITDA, na poziomie 297,5 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji, jej wzrost wyniósł 13,4 proc. rdr.
W obszarze Wytwarzania wynik EBITDA wyniósł 227,2 mln zł i wzrósł o 12,3 proc. rdr. Podstawowym czynnikiem zmiany w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec i oddanie do użytkowania Bloku 11 w Elektrowni Kozienice.

Wynik EBITDA w obszarze Obrotu wzrósł o 4,9 proc. rdr do 53,3 mln zł.
Obszar Wydobycia odnotował spadek wyniku EBITDA o 30,8 proc. rdr do 123,3 mln zł - wpływ na to miały przejściowe trudności geologiczne i hydrotechniczne w Bogdance.
Przychody ze sprzedaży netto grupy Enea wyniosły 2,99 mld zł wobec 2,7 mld zł przed rokiem.

 

Źródło CIRE.PL

Wcześniejsze wyniki GK Enea


Wiadomość tą wyświetlono 2078 razy.