Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Pani Joanna Markiewicz – inspektor PIP w Poznaniu , zapoznała stronę społeczną z wnioskami  jakie  zostaną zawarte w protokole pokontrolnym. Kontrola w Sp. Enea Centrum (EC)ujawniła między innymi : opieszałość pracodawcy w wykonywaniu zaleceń po ostatniej kontroli (zaległe zalecenia były realizowane w trakcie obecnie prowadzonej kontroli), rozliczanie umów zleceń z przekroczeniem wymagalnych terminów oraz przykłady zaniżania godzinowych stawek minimalnych, brak zasad co do sposobu informowania oraz uzgadniania ze stroną społeczną ilości oraz zasad zatrudniania pracowników z Agencji Pracy Tymczasowej, nadal zdarzają się przykłady nieprawidłowej organizacji pracy ( brak wymaganej 11 godzinnej przerwy po między dobami pracowniczymi – praca nawet po 19 godzin) , duża ilość dni pracy poza przyjętym rozkładem pięciodniowego tygodnia pracy od poniedziałku do piątku. PIP również będzie domagać się rozwiązania sprawy zaległych urlopów wypoczynkowych . Z uwagi na dość poważne uchybienia w przestrzeganiu prawa pracy jakim dopuścił się pracodawca , PIP będzie zmuszona wymierzyć  kary dyscyplinujące osobom winnym zaniedbań.

                        ( FOT. uczestnicy spotkania)            

                        

 Pani inspektor udzieliła stronie społecznej wskazówek, co do  dalszych działań strony społecznej, w sprawie braku realizacji przez zarząd Sp. Enea Centrum porozumienia , którego efektem było zakończenie sporu zbiorowego dotyczącego spraw płacowych (brak uzgodnionej tabeli płac zasadniczych) . Na zakończenie tematów związanych z kontrolą przeprowadzoną w Sp. EC przedstawiciele Społecznej Inspekcji Pracy(SIP) obszaru poznańskiego przekazali pani inspektor dokumentację w sprawie nieprawdy jaką poświadczył pracodawca w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych SIP. 

                               (FOTO. uczestnicy spotkania)

                       

Pani Joanna Markiewicz – inspektor PIP poinformowała zebranych , że na wniosek  NSZZ  Solidarność  z dniem dzisiejszym rozpoczyna kontrolę w  Enea SA. Jednocześnie poprosiła wszystkich przedstawicieli organizacji związkowych będących na spotkaniu o bardziej szczegółowe wskazówki co do zakresu jakim powinna być objęta kontrola. 

 

Wcześniejsze kontrole


Wiadomość tą wyświetlono 3315 razy.