Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj
29.12.2017 Nowy przewodniczący RN Enea S.A.
Dodano: 29 Grudzień 2017r. 14:52

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwałę o powołaniu Stanisława Kazimierza Hebdy w skład rady nadzorczej spółki. Jednocześnie NWZ powierzyło Stanisławowi Kazimierzowi Hebda funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.
Stanisław Kazimierz Hebda posiada ponad 28 letni staż zawodowy
, w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji, Specjalizacja Ekonomika i Organizacja Przemysłu. Na ostatnim roku studiów został zatrudniony jako Asystent w Katedrze Ekonomii. Na SGH przepracował prawie 10 lat. Odbył 2-letni staż naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu w ramach doktoranckiego stypendium naukowego.
W latach 1991 - 1992 pracował w Telewizji Polskiej SA w Redakcji Publicystki Międzynarodowej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w służbie dyplomatycznej, był konsulem ds. handlowych w Konsulacie Generalnym RP w Monachium i Kolonii.
Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski), Studia Europejskie (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna (Akademia Finansów). Ukończył liczne kursy i szkolenia związane m.in. z zarządzaniem finansami firmy. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.
Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. W 1995 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Reprezentował Skarb Państwa w radach nadzorczych 7 spółek, w tym STOEN SA, KUKE SA, Huta Zawiercie SA.
Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej do rad nadzorczych przy Ministrze Skarbu Państwa. Obecnie - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Energii.  Zakres zadań: zapewnienie obsługi i sprawnego funkcjonowania urzędu.

Źródło CIRE.PL

Więcej o RN Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 4749 razy.