Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Zmianie uległy nazwy spółek zależnych Enei Wytwarzanie: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Cieplnej w Białymstoku i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Zachód”. MPEC zmieniło nazwę na Enea Ciepło,

a nowa nazwa PEC „Zachód” to Enea Ciepło Serwis. Pozostałe dane adresowe nie uległy zmianie.


Wiadomość tą wyświetlono 1737 razy.