Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Komentarz do SOP- "humor", który znajduje się na parterze budynku przy ul.Góreckiej w Poznaniu (siedziba Enea S.A i Enea Centrum)

W Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu do spraw Systemu Oceny Pracowniczej (SOP).

Po zapoznaniu się z prezentacją przygotowaną przez stronę pracodawców, i szerokich konsultacjach przeprowadzonych przez stronę społeczną, uwagi przesłano stronie pracodawcy. Uwagi dostaliśmy też w formie drukowanej-część Pracowników obawia się , że pracodawca może sprawdzać kto wysyła maile stronie związkowej. Wiele uwag krytycznych, nie wywarło wrażenia na współautorach SOP. Jednym zdaniem podsumowano te uwagi: „Grupa Enea mentalnie i kulturowo nie jest przygotowana do SOP”. Na pytanie o koszty związane z wprowadzaniem systemu SOP, nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Mamy ją dostać później.

Po ponad dwóch godzinach miejscami gorącej dyskusji strony pozostały przy swoich stanowiskach i sporządziły notatkę zawierająca rekomendacje dla zarządu Enea S.A dotyczące przyszłości SOP w GK Enea.

Rekomendacje strony Pracodawcy:

  1. Elastyczne podejście do terminu przeprowadzenia rozmów oceniających – po warsztatach przygotowujących Przełożonych do spotkań (jest to również czas na przygotowanie się Pracowników ocenianych przy wykorzystaniu szkoleń e-learningowych).
  1. Wprowadzenie SOP zgodnie z wypracowanym modelem w Spółkach Grupy ENEA po zamknięciu pilotażu, zebraniu opinii i sugestii doskonalących proces i wdrożeniu ewentualnych zmian, możliwych do realizacji.
  1. Wzmocnienie informacji do Pracowników.

 

Rekomendacja Strony Społecznej:

  1. Po zapoznaniu z ideą i założeniami zawartymi w projekcie Systemu Oceny Pracowniczej (SOP), oraz szerokimi konsultacjami związanymi z pilotażem SOP w GK Enea, strona społeczna przedstawia swoją rekomendację dla zarządu Enea S.A.
  2. W ocenie strony społecznej program SOP odziedziczony po poprzednikach z 2015 oprócz generowania kosztów i kontynuacji dzielenia i skłócania pracowników nie poprawi efektywności GK Enea. Program SOP docelowo wymagać będzie zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a na to nie ma i nie będzie zgody. Dlatego dalsze generowanie kosztów w tym temacie może zostać podciągnięte pod niegospodarność i działanie na szkodę GK Enea.
  3. Ostatnie trendy obserwowane w dużych organizmach gospodarczych (korporacje) wskazują na odchodzenie od systemów oceny pracowniczej ze względu na odwrotne od zamierzonych skutki ich funkcjonowania: poprzez pogorszenie atmosfery w pracy występuje efekt demotywujący dla pracowników.
  4. Wprowadzany System Oceny Pracowniczej nie wprowadza żadnych mechanizmów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, które to zjawiska stanowią coraz poważniejszy problem w GK Enea, co więcej: może być wykorzystywany jako narzędzie mobbingu i dyskryminacji.
  5. Brak powiązania Systemu Oceny Pracowniczej z elementem zachęty natury finansowej (premia) czyni go systemem pozbawionym pozytywnego czynnika motywacyjnego sprowadzając go wyłącznie do czynników negatywnych.
  6. Dlatego wnioskujemy o zakończenie wdrażania Systemu Oceny Pracowniczej na etapie pilotażu. Jednocześnie apelujemy o spotkanie z zarządem Enea S.A. na, którym przekażemy sugestie w jaki sposób można poprawić efektywność i atmosferę pracy w GK Enea.

Ciekawe którą rekomendację przyjmie zarząd Enea S.A.?

 

OBSZAR GORZOWSKI UWAGI DO SOP

Wcześniejsze spotkana zespołu.

Kwartalne spotkanie z Enea S.A.

Zmiany w zarządzie Enea S.A.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2698 razy.