Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu, Przew. ZRG Waldemar Rusakiewicz podziękował za wkład w rozwój związku Przewodniczącej NSZZ Solidarność z Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Krystynie Heba. Krysia doczekała się zasłużonej emerytury.

Tematyka posiedzenia ZRG:

1.Odczytano i przyjęto protokoły z ostatnich posiedzeń (27 czerwca i 10 października 2017 ).

2.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej, jakie odbyło się 24-25 października 2017 r. w Wieliczce.

3.Spotkanie z przedstawicielem Open Finance. Propozycje doradztwa w zakresie finansów znajduje się na stronie internetowej ZRG. Istnieje możliwość dyżurowania przedstawicieli Open Finance w siedzibach firm.

4. Fundacja Solidarności. Wybrano 9 osobową reprezentację ZRG do Zarządu Fundacji.

5. Ograniczenie w handlu w niedzielę. Omówiono przebieg prac związanych z inicjatywą ustawodawczą związku.

6.Zmiana ustawy o związkach zawodowych. Omówiono proponowane zmian, zgłoszono szereg uwag.

7.Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Przedstawiciele: PKS Słubice, Enea i Sanepidu przedstawili sytuacje w swoich zakładach pracy.

8.Ustalono termin następnego zebrania ZRG- 9.01.2018 r. ( można składać wnioski o nadanie wyróżnienia FENIKS za 2017 r.) Będą rozpatrywane na tym posiedzeniu.

9. Poczty sztandarowe. Apel o liczniejszy udział w uroczystościach, najbliższa okazja do wystawienie pocztów to 13 i 16 grudzień 2017 r.

10. Spotkania z Komisjami Zakładowymi Regionu. Po zamknięciu posiedzenia ZRG, prezydium spotkało się z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych z terenu Gorzowa Wlkp. Omówiono tematy związane z wyborami na kadencję 2018-2022, oraz najpilniejsze sprawy, którymi zajmują się władze związku. W drugiej części spotkania uczestniczył Poseł Jarosław Porwich -zapoznał zebranych z tematami jakimi aktualnie zajmuje się Sejm.


Wcześniejsze zebrania ZRG


Wiadomość tą wyświetlono 2151 razy.